Svarbesni 2021 metų balandžio mėnesio darbai

0
307

Balandžio 7 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarime aptarti apleistų ir nenaudojamų sklypų, statinių priežiūros klausimai.

Balandžio 7 d. vyko nuotolinis Prienų r. savivaldybės jaunimo reikalų tarybos susirinkimas, kuriame pristatytos 2020 metais vykdytos veiklos ir 2021 m. veiklos planas, aptarti kiti aktualūs jaunimo politikos klausimai.

Balandžio 14 d. vyko Savivaldybės ir bendrovių „Prienų vandenys“ bei „Prienų butų ūkis“ vadovų pasitarimas. Meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė įmonių vadovus pasidalinti praėjusių metų veiklos rezultatais ir esminiais darbais, šių metų planais bei siūlymais gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo srityje.

Balandžio 14 d. vyko nuotolinis Prienų ir Varėnos rajonų savivaldybių ir bibliotekų vadovų susitikimas. Jo tikslas – pasisemti patirties, aptarti bibliobuso įsigijimo galimybes, paslaugos privalumus ir problemas, su kuriomis susiduriama.

Balandžio mėn. nuotoliniu būdu neformaliojo vaikų švietimo programas vykdė 18 neformaliojo vaikų švietimo teikėjų, kurie ugdė 867 mokinius.

Balandžio mėn., įgyvendinant Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ ant „Ąžuolo“ progimnazijos stogo sumontuota saulės elektrinė. Dar 5 biudžetinėms įstaigoms pagal šią programą parengti techniniai projektai.

Balandžio 14-29 d. Prienų rajone vyko projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotės: Joniškio ir Kupiškio rajonų švietimo darbuotojams pristatyta Švietimo ir sporto skyriaus, Prienų švietimo pagalbos tarnybos, Jiezno ir „Žiburio“ gimnazijų, „Ąžuolo“ progimnazijos, Skriaudžių ir Šilavoto pagrindinių mokyklų darbo patirtis.

Balandžio mėn. išasfaltuota Klonio g. Prienuose, Liepų g. Vyšniūnuose. Pradėti Kaimynų g. Išlauže, Žemaitės ir F. Vaitkaus g. Prienuose, Dvaro g. Daukšiagirės kaime kapitalinio remonto darbai.

Balandžio mėn. prasidėjo brandos egzaminų sesija: įvyko nuotoliniai mokykliniai menų, technologijų brandos egzaminai ir brandos darbų pristatymai.

Balandžio mėn. pasirašyta antra bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis su budinčiais globotojais Prienų rajone. Šiuo metu Jiezno paramos šeimai centre yra dvi budinčios globotojų šeimos – Jiezno ir Veiverių seniūnijose, jose apgyvendinti 5 vaikai.

Balandžio 20 d. Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kiti atstovai dalyvavo Transporto kompetencijų agentūros ir asociacijos „Dronea“ organizuotame internetiniame seminare apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką ir įsigaliojusius naujus reikalavimus.

Balandžio 22 d. vyko išplėstinis Prienų r. savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, kuriame Savivaldybės, rajono asmens sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų atstovai aptarė skiepijimo procesą ir pasirengimą masinei vakcinacijai.

Balandžio 27-ąją Medicinos darbuotojų dienos proga medikus sveikino Savivaldybės vadovai, o rajono kultūros įstaigos dovanojo muzikinius kūrinius.

Balandžio 29 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 38 darbotvarkės klausimai. Posėdžio metu buvo išklausyta mero A. Vaicekausko ataskaita ir jai pritarta. Taip pat buvo pritarta visoms rajono sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų bei kultūros įstaigų ataskaitoms, priimti biudžeto pakeitimai, patvirtintas klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 m. m., pritarta sprendimams dėl Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos, svarstyti kiti klausimai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai