Skelbiamas Prienų r. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto viešas aukcionas

0
2137

Viešo aukciono vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, Laisvės a. 12, Prienai. Aukcionas vykdomas tiesiogiai.

Parduodamas vaikų lopšelio-darželio pastatas (unikalus Nr. 6998-0037-4015, plotas 823,37 kv. m, pastatas gelžbetoninių blokų, 2 aukštų, pažymėjimas plane 1C2b, statybos metai –1980); kiemo statiniai (unikalus Nr. 6998-0037-4026) ir šiam objektui priskirtas 0,3459 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 6903/0013:216), Parko g. 8, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.

Pradinė objekto pardavimo kaina 19 240 Eur. Statinių pradinė pardavimo kaina 15 813 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 3 427 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos 206,21 Eur.

Garantinis įnašas – 192 Eur, kainos didinimo intervalas – 100 Eur. Registracijos mokestis 30 Eur.

Mokestis sumokamas į Savivaldybės sąskaitą LT70 7300 0100 7693 7353 AB „Swedbank“ (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).

Atsiskaitymo už privatizuojamą objektą terminas ne ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo privatizavimo objekto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo.

Aukciono vykdymo laikas – 2016 m. liepos 12 d. 10.00 val.

Vieta – Laisvės a. 12, Prienai.

Objekto apžiūra 2016-07-08 (nuo 9 iki 15 val.).

Aukciono dalyvių registravimas – 2016 m. liepos 11 d. nuo 8 iki 11.30 ir nuo 13 iki 15 val.

Vieta – Prienai, Laisvės a. 12, 122 kab.

Objekto naudojimo sąlygos: Pastatas patenka į buvusio Balbieriškio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas 458) apsaugos nuo fizinio poveikio bei vizualinės apsaugos pozonius. Kultūros paveldo objektų naudojimas ir tvarkymas bei kitų statinių, esančių jo teritorijoje, statybos (remonto, rekonstrukcijos) darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų. Pastatas yra Nemuno kilpų regioninio parko buferinės apsaugos zonoje (identifikavimo kodas 1310000000082)

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Naudojimo pobūdis – mokslo, kultūros sporto ir gydymo paskirties bei statinių statybos.

Specialios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

I – ryšių linijų apsaugos zonos;
VI – elektros linijų apsaugos zonos;
XLVIII – šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
XLIX – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.

Privatizavimo sąlygos:

1. Pirkėjas privalo iki valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo sumokėti žemės sklypo parengimo atlygintinas išlaidas.

2. Objektui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Dėl objekto apžiūros ir kitos informacijos kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiąjį specialistą tel. (8 319) 61 173.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai