Skelbiamas konkursas Prienų r. Stakliškių gimnazijos psichologo pareigoms (1 etatas) užimti

0
2007

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
• turėti psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį (A1 lygis);
• gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
• gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
• gebėti bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
• gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;
• mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 
Privalumas – darbo patirtis.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
• prašymą dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami nuo paskelbimo datos iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. įskaitytinai Stakliškių gimnazijos raštinėje arba siunčiant registruotu laišku. Pokalbis vyks 2017 m. rugpjūčio 24 d. 11.00 val. gimnazijos direktoriaus kabinete.

Kontaktai pasiteirauti: tel. 8 682 43206, el. p. mokykla@stakliskes.prienai.lm.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai