Šilavoto Davatkynas

0
4351

Apsilankę šioje vietoje keliautojai atsikrato išankstinės neigiamos nuomonės apie „davatkas“ – pamaldžias, niurzgančias moterėles šventoriuje. Šilavoto davatkėlės – tai keturiolika moterų, kurios šimtą metų kartu meldėsi ir su meile darė gerus darbus apylinkių gyventojams.

Šis kuklus „vienuolynas be įžadų“ laikomas unikaliu reiškiniu Lietuvos krikščionybės istorijoje. Šiandien jis virtęs muziejumi, tačiau čia norisi užsibūti ilgiau ne tik apžiūrinėjant eksponatus, bet ir mėgaujantis šviesia ramybe.

Apie davatkyno pradžią iki šiol pasakojama legenda. Jo įkūrėjai Marijonai Dabrišiūtei piršosi net vietos viršaičio sūnus , tačiau pamaldi mergina jautė pašaukimą tapti vienuole. Ji atsigulė ant varstoto mąstydama apie savo pasirinkimus ir staiga pajuto trenksmą iš dangaus, nuo kurio net nukrito žemėn. Atsikėlusi ji tvirtai žinojo: savo gyvenimą pašvęs Dievui. M. Dabrišiūtės giminės neturėjo lėšų įtaisyti jos į vienuolyną, tad nupirko lopinėlį žemės atokiau nuo kaimo. Aplink ėmė burtis ir kitos pamaldžios netekėjusios moterys bei našlės. Vietoje vienuolių celių buvo pastatyti septyni nedideli mediniai nameliai. Juose davatkėlės ne tik meldėsi, bet ir mokė apylinkių vaikus tikėjimo tiesų, siuvimo ir kitų amatų. Kiek galėdamos globojo aplinkinių kaimų ligonius, senelius, net surentė namelį už davatkyno tvoros vietos benamiui. Ir kasdien davatkėlių taku žingsniuodavo į bažnyčią.

1896 m. Šilavoto parapijai kurti atsiųstas kunigas Antanas Radušis, pagarsėjęs švietėjiška veikla ir tautosakos rinkimu. Jis ne tik organizavo bažnyčios statybą, bet ir apsodino Šilavotą spygliuočiais. Kunigo sodintus medžius puošia šventųjų koplytėlės, neleidžiančios nuklysti nuo kelio.

Patogiausia atvykti automobiliu. Jį galima palikti šalia davatkyno. Tačiau jei turite sveikas kojas, rekomenduojame sustoti šalia bažnyčios ir nuo šventoriuje pastatyto davatkėlių kryžiaus 700 m žingsniuoti iki davatkyno.

Kontaktai:
Lašašos g. 11, Naujasodžio k.,                  Šilavoto sen., Prienų r.
+370 687 24394
davatkynas@prienumuziejus.lt
prienumuziejus.lt

aplinkmarias.lt informacija

Komentarai

komentarai