Seniūnų pasitarime akcentuota glaudesnio bendradarbiavimo svarba

0
1139

Sausio 11 d. Prienų r. savivaldybės seniūnų pasitarime dalyvavo ir Savivaldybės, administracijos Žemės ūkio skyriaus vadovai, seniūnijų žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai.

Laikinai einanti Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas A. Tamošiūnienė supažindino seniūnus ir žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistus su Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos (LŽŪMT, kurios nariai yra Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga, Lietuvos pieno gamintojų asociacija, Lietuvos grūdų augintojų asociacija) inicijuota peticija dėl išmokų Lietuvos žemdirbiams po 2020 metų, kurią ketinama pateikti Europos Parlamento Peticijų komitetui. „Išmokos žemdirbiams Lietuvoje – vienos mažiausių Europos Sąjungoje. Nors nuolat žadama jas suvienodinti, realaus sprendimo nesulaukiame“, – pabrėžė meras A. Vaicekauskas. Jis kvietė seniūnus ir žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistus palaikyti šią iniciatyvą ir geranoriškai padėti surinkti žemdirbių ir kitų rajono gyventojų parašus.

Pasitarime buvo aptarti ir kiti žemės ūkio klausimai. Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistai kalbėjo apie šių metų derlių ir ūkininkų lūkesčius, žemdirbių problemas. Pasak mero A. Vaicekausko, nemažai problemų galima būtų išspręsti, jeigu ūkininkai palankiau žiūrėtų į kooperaciją, nes smulkesnieji dažnai patys neturi reikalingos technikos ir įrangos derliui apdoroti ir laikyti, o jeigu dar laiku nespėja jo nuimti, patiria nemažų nuostolių.

Meras skatino specialistus ir seniūnus skirti daugiau dėmesio sugrįžtantiems į seniūnijas emigrantams, jauniems ir ūkininkauti norintiems žmonės, padėti jiems įsitvirtinti, bendradarbiauti su Savivaldybe, sprendžiant problemas, taip pat paragino laiku reaguoti į iš gyventojų gaunamus raštus, laikytis atsakymų pateikimo terminų.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė taip pat ragino seniūnijų specialistus stiprinti bendravimą ir tarpusavio pasitikėjimą su vietos ūkininkais, informuoti juos apie naujienas ir Nacionalinės mokėjimo agentūros skelbiamą paramą žemės ūkiui, pasidalinti kita aktualia informacija. Pasak mero, dažnai žmonės nepasitiki savo jėgomis, juos reikia palaikyti ir paskatinti. „Žemės ūkyje matau labai daug galimybių ir jos yra neišnaudotos“, – sakė jis.

Pasitarime su seniūnais aptartas seniūnijų ataskaitinių susirinkimų ir jų viešinimo, asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, gatvių apšvietimo priežiūros, 2018 m. kultūrinių renginių ir finansavimo klausimai, kapinių plėtros kai kuriose seniūnijose bei kolumbariumų įrengimo galimybės, kalbėta apie griovių, pakelių ir kelių priežiūrą. Seniūnams pasiūlyta paieškoti vietos gyventojų, galinčių suteikti mechanizuotas pakelių ir griovių priežiūros paslaugas, jie taip pat paprašyti paraginti ūkininkus visada prižiūrėti pakeles prie savo valdų, būti pakantesnius vykdant kelių tvarkymo darbus, patiems tausoti kelius ir negadinti sunkiasvore technika.

Savivaldybės vadovai akcentavo abipusio bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą ir kvietė seniūnus bei visus dirbančius specialistus ir šiais metais sutelkti jėgas siekiant gerų darbo rezultatų kiekvienoje seniūnijoje ir visoje savivaldybėje.  

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai