„Revuonos“ pagrindinės mokyklos antrokai dalyvavo netradicinėje pamokoje „Vandens kelias“

0
249

Glaudus mokinių tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas – vienas esminių gerą ugdymą teikiančių bruožų.

Sutikus pravesti pamoką Adrytės tėčiui, UAB „Prienų vandenys” direktoriui Rimantui Ignatavičiui vykome į vandenvietę, kur ir prasidėjo pamoka. Mokiniai sužinojo, kad vanduo iš gręžinių vamzdžiais keliauja į vandens gerinimo įrenginius. Ten jis filtruojamas ir švarinamas. Po to vanduo keliauja į rezervuarus ir iš jų pasiekia mūsų namus, mokyklas, ligonines.

Mokiniams labai patiko hidrodinaminė mašina, kuri plauna, valo šulinius, surenka šiukšles. Buvo smalsūs, daug klausinėjo.

Vėliau visi vykome į UAB „Birštono vandentiekis”, kur kartu su Laurynu Alaburda pratęsė pamoką ir išsamiai papasakojo apie nuotekas.

Panaudotas nešvarus vanduo surenkamas ir iškeliauja į nuotekų valyklas. Galingi siurbliai pumpuoja, valo nuotekas. Išvalytas vanduo iš valymo įrenginių keliauja į upes, grįžta atgal į gamtą.

Už domėjimąsi, aktyvų dalyvavimą pamokoje mokiniai gavo po saldainį ir knygelę, kuri primins, kad visiems reikia rūpintis vandens švara.

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Danutė Baranauskienė

Komentarai

komentarai