Pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas

0
784

Lapkričio 15 d. Prienų r. savivaldybėje susirinkusiems Prienų rajono žemdirbiams buvo pristatytas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginis planas.

Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, palinkėdama konstruktyvios diskusijos ir ūkininkams gerų sprendimų ateityje.

Žemės ūkio rūmų atstovai Agnė Ribašauskienė ir Modestas Rezgys pristatė Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginį planą, ilgalaikius nacionalinius tikslus, prioritetus ir priemones bei jų finansavimą, supažindino su geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės reikalavimais, ateinančio laikotarpio kaimo plėtra.

Iš viso penkerių metų laikotarpiu 2023-2027 m. Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai yra numatyta daugiau nei 4 mlrd. eurų ES ir nacionalinio biudžeto lėšų. Akcentuotina, kad ateinančius penkerius metus didžiausią dėmesį ministerija žada skirti jauniesiems ūkininkams, smulkiems bei vidutiniams ūkiams, taip pat ūkininkaujantiems ekologiškai. Taip pat plane siūloma įvesti bazinių išmokų lubas, suteikiant teisę iš jų išskaičiuoti darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius.

Vėliau vyko diskusija apie ūkininkams keliamus reikalavimus ir laukiamus iššūkius. Ūkininkai uždavė klausimus dėl daugiamečių pievų atkūrimo, melioracijos griovių bei šlaitų priežiūros, tarpinių pasėlių auginimo, kraštovaizdžio elementų, ekologinio ūkininkavimo, gyvūnų gerovės ir kt.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė pažymėjo, kad Administracija oficialiai raštu kreipsis į Žemės ūkio ministeriją su argumentuotai išdėstytais ūkininkų iškeltais klausimais ir problemomis, kad į juos būtų atsižvelgta rengiant Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano įgyvendinimo taisykles.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai