Priimamos kaimo bendruomenių paraiškos nacionalinei paramai gauti

0
1698

2Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal  2016 m. kovo 3 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-101 patvirtintas taisykles „Dėl 2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Kaimo bendruomeninės organizacijos gali teikti paraiškas organizacijos materialinei bazei stiprinti ir kaimo vietovės viešosioms erdvėms sutvarkyti, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams. Bus remiami projektai pagal dar dvi naujas veiklos sritis: tradicinių renginių bei kaimo vaikų ir jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtiems renginiams organizuoti. Paramos dydis projektui priklausys nuo veiklos srities, pagal kurią teikiamas projektas, ir nuo to, kas teiks paramos paraišką.

Materialinei bazei stiprinti paramos galės kreiptis tik kaimo bendruomenės. Paramos dydis projektui – iki 3000 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų bus kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Taigi, bendruomenė prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti ir savo piniginėmis lėšomis. Pretenduoti į paramą galės tik tos kaimo bendruomenės, kuriose yra bent 30 narių, ir kurios per paskutinius dvejus metus (2014-2015 m.) iš Žemės ūkio ministerijos negavo valstybės biudžeto lėšų materialinei bazei stiprinti arba viešosioms erdvėms sutvarkyti. Tokios pat sąlygos bus keliamos ir toms kaimo bendruomenėms, kurios norės vykdyti projektus, susijusius su viešųjų erdvių sutvarkymu – šiems projektams galės būti skirta iki 5000 Eur.

Projektus, susijusius su kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymo renginių organizavimu, taip pat galės įgyvendinti tik kaimo bendruomenės. Paramos dydis tokio pobūdžio projektams sieks iki 1500 Eur, o išlaidos  bus finansuojamos 100 proc.

Paramos tradiciniams renginiams organizuoti galės kreiptis ne tik kaimo bendruomenės, bet ir rajono ar nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos. Tokių projektų išlaidos bus dengiamos visu 100 proc. Kai paramos kreipsis kaimo bendruomenė – parama galės siekti 1500 Eur, kai rajono mastu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija – iki 3000 Eur, o kai nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija –  iki 5000 Eur.

Visi pareiškėjai po projekto įgyvendinimo kartu su mokėjimo prašymu turės pateikti trumpą aprašymą apie įgyvendinto projekto rezultatus.

Paramos paraiškos forma skelbiama LR žemės ūkio ministerijos Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėse (www.zum.lt, www.zmmc.lt). Papildomą informaciją teikia Programos „Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos LEADER ir informavimo skyriaus specialistė Kristina Mockutė, tel. (8 37) 398 323, el. p. Kristina.Mockute@zmmc.lt arba Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 8276, el. p. Jolanta.Vaiciuniene@zum.lt

2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės.

Paramos paraiška gauti paramą pagal 2016 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės.

Įgyvendinto projekto ataskaita.

LR Žemės ūkio ministerijos informacija

 

Komentarai

komentarai