Prienuose – apie pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimą

0
1626

Birželio 20 d. Prienuose lankėsi Prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėja vidaus politikai Ona Marija Vyšniauskaitė, viena iš akcijos „Už saugią Lietuvą“, kurią remia ir palaiko Prezidentė, kuratorių.

LR Prezidentės patarėjos susitikimą-diskusiją su Prienų r. savivaldybės partneriais bei specialistais, dirbančiais socialinėje, teisinėje, pagalbos šeimai srityse, organizavo administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Zablackienė, kurios viena iš kuruojamų sričių – socialinė. Susitikime dalyvavo ir Savivaldybės mero pavaduotojas A. Marcinkevičius, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja R. Olisevičienė, Prienų policijos komisariato, Prienų socialinių paslaugų centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos, seniūnijų, specializuotos pagalbos centrų atstovai.

Smurto artimoje aplinkoje srityje dirbančių specialistų patirtis yra esminė, formuojant idėjas ir iniciatyvas, kaip būtų galima efektyviai mažinti šios problemos mastą ir neigiamus padarinius. Diskusijos dalyviai pasidalino darbo su smurtą patiriančiais asmenimis ir pagalbos jiems patirtimi, savo įžvalgomis, kokios priežastys sukelia smurtavimą, kodėl smurto aukos nesugeba išeiti iš „smurto rato“, kas trukdo teikti pagalbą smurto aukoms efektyviai.

Kaip žinoma, kovai su smurtu Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. gegužės 26 d. priėmė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Įstatymas numatė naujas nukentėjusiųjų apsaugos galimybes, įtvirtindamas asmens apsaugos užtikrinimo priemones, tačiau jos nėra pakankamai veiksmingos. Diskusijos dalyviai išsakė nemažai problemų: dažnai nebūna kur apgyvendinti smurto aukų, tarp nukentėjusiųjų ir smurtautojų yra susiklostę specifiniai, artimi santykiai, todėl smurtinės situacijos sprendžiamos nelengvai. Be to, smurtą lydi įvairios priežastys (alkoholis ar kt.), todėl nepakanka vien bausti smurtautojus.

Diskusijos metu buvo siūloma skirti daugiau lėšų ir dėmesio prevenciniam darbui: rengti mokymus, programas, kurios padėtų keisti smurtinį elgesį, daugiau diskutuoti apie tai, kaip šalinti priežastis, dėl kurių kyla smurtinis elgesys. Taip pat akcentuota, kad siekiant mažinti smurto atvejus, užtikrinti savalaikę pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims labai svarbus yra glaudus bendradarbiavimas tarp visų atsakingų institucijų –  savivaldybių, psichologų, policijos, seniūnijų, probacijos tarnybų, socialinių paslaugų centrų ir specializuotos pagalbos centrų.

Specializuotos pagalbos centrai yra įstatymo įpareigoti gauti informaciją ir teikti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Gavęs informaciją apie smurto atvejį ir nukentėjusio asmens kontaktus iš policijos pareigūnų, pagalbos centro darbuotojas nedelsdamas telefonu ar elektroniniu paštu susisiekia su smurtą patyrusiu asmeniu ir pasiūlo psichologinę, teisinę pagalbą, konsultuoja ir tarpininkauja, jei to prisireikia. Jei smurtą patyręs asmuo priima siūlomą pagalbą, kartu su juo sudaromas individualus pagalbos priemonių planas.

Kaip buvo pažymėta susitikime, iš Prienų rajono į Kauno moterų draugiją, kuri teikia kompleksinę pagalbą Prienų r. savivaldybėje, šiais metais jau yra kreipęsi 73 asmenys. Tačiau tęstine pagalba pasinaudoja nedaugelis. Iš viso Lietuvoje ši pagalba suteikiama apie 5 proc. nuo smurto nukentėjusių asmenų.   

Prezidentės patarėja O. M. Vyšniauskaitė ragino specialistus glaudžiau bendradarbiauti su specializuotos pagalbos centrais ir tarpusavyje, nes smurto problema, teigė ji, yra efektyviausiai sprendžiama tada, kai aktyviai dirbama vietos lygmeniu, reguliariai susitinkant institucijų atstovams, aptariant problemas ir kartu ieškant sprendimo būdų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai