Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės veiklos organizavimas

0
3168

Prienų sveikuolių klubas „Versmenė“ pradėjo vykdyti Prienų miesto VVG projektą – „Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės veiklos organizavimas“.

Prienų klubas „Versmenė“ dalyvaudama projekte siekia, kad iki 2022 m. taptų mažiau socialinę atskirtį turinčia bendruomene, kurioje gera ir verta susiburti bei dirbti. Tačiau bendruomeniškumas neįmanomas be pačių pažeidžiamiausių visuomenės narių socialinės integracijos, padedančios išvengti jų atskirties.

Projekto tikslas – užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinėje atskirtyje esančių asmenų, teikimą, mažinant neigiamą socialinę situaciją Prienų mieste.

Jei yra socialinė atskirtis – būtina ir socialinė įtrauktis (integracija). Taigi manome, kad socialinė integracija reiškia galėjimą dalyvauti pilnaverčiame visuomeniniame socialiniame, kultūriniame gyvenime, kurį nulemia priėjimas prie darbų, pajamų, mokymosi galimybių bei socialinių ir bendruomeninių tinklų ir veiklų. Parengtame projekte kalbėdami apie socialinės integracijos priemones, socialinio įtraukimo pagrindiniais veiksmais traktuosime, jog kelias į socialinę integraciją yra per užimtumo skatinimą.

Įgyvendindami projektą teiksime socialines ir sociokultūrines paslaugas, vykdysime veiklas: linijinių ir kitų šokių mokymas, užsiėmimai taikant dailės terapijos elementus bei kitos meno terapijos, muzikos ir teatro terapijos, plaukimo pamokos. Projekto įgyvendinime dalyvaus dešimt savanorių, kuriuos apmokys ir jiems seminarus ves įvairūs samdomi lektoriai. Tikimasi, kad projekto  dalyviai išsiugdys ar sustiprins gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene

Projekto tikslinė grupė – Socialinėje atskirtyje esantys senyvo amžiaus Prienų miesto gyventojai.

Projekto rezultatai:
– į projekto veiklas bus įtraukta 20 asmenų
– į projekto veiklas bus įtraukta 10 savanorių.

Projekto tęstinumo užtikrinimas

Projekto įgyvendinimo eigoje tikimasi sukurti didelę pridėtinę vertę – apmokinant savanorius, kurie pasidalins savo patirtimi ir pasiekimais įgyvendinant projektą. Informacinio tinklo kūrimas puiki galimybė projekto tęstinumui, aktyvi sklaida internete ir po projekto pabaigos, todėl numatoma, kad šis projekto produktas turės svarią išliekamąją vertę.

Projekto vadovė Larisa Šaltienė

 

Komentarai

komentarai