Prienų rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamas pastatas, esantis Naujojo Gyvenimo g. 2A, Prienų m.

0
2998

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO OBJEKTO, ESANČIO NAUJOJO GYVENIMO G. 2A, PRIENŲ M., VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

Viešo aukciono vykdytojas – Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, Laisvės a. 12, Prienai. Aukcionas vykdomas tiesiogiai.

Parduodamas Pastatas – garažas (unikalus Nr. 6997-2002-6025, plotas 50,93 kv. m, pastatas mūrinis pažymėjimas plane 2G1p, statybos metai –1972) ir šiam objektui priskirtas 0,0293 ha žemės sklypas (unikalus numeris 4400-3857-9536) Naujojo Gyvenimo g.2A, Prienų m.

Pradinė objekto pardavimo kaina – 3 076 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 1 300 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 1 000 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos –  776 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 30 Eur

Garantinis įnašas – 307,60 Eur

Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektųteritorijos.

Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

I. Ryšių linijų apsaugos zonos;

VI. Elektros linijų apsaugos zonos.

Pirkėjas nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Turto apžiūra 2017-04-18  9-14 val.

Dėl apžiūros būtina iš anksto kreiptis tel. (8 319) 61173.

Registravimo dalyvauti aukcione laikas 2017 m. balandžio 19 d. 8–11.30 ir 13–15 val.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai: Prienų rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 288742590), sąskaitos Nr. LT70 7300 0100 7693 7353, AB ,,Swedbank“ (būtina nurodyti mokėjimo paskirtį).

Aukcionas vyks 2017 m. balandžio 20 d. 10.00 val. – Laisvės a. 12, Prienų m., 103 kab.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas tiesiogiai, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybinėje įmonėje Turto banke. Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Išlaidas, susijusius su turto perleidimu, sumoka pirkėjas.

Kitos aukciono sąlygos. Sumokėtas aukciono dalyvio mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Informaciją, susijusią su skelbiamu aukcionu, teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Dž. Čepeliauskienė,  tel. (8 319) 61 173, el. p. d.cepeliauskiene@prienai.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai