Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui reikalingi darbuotojai

0
3392

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui reikalingi:

 • Socialinio darbo organizatoriai
 • Socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis 

Darbo pobūdis:

 • Tiesioginis vadovavimas socialiniams darbuotojams
 • Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas

Reikalavimai: 

 • turėti aukštąjį universitetinį /neuniversitetinį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais darbuotojo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • būti susipažinus su įvairių tikslinių grupių psichologiniais ir socialiniais ypatumais, gebėti bendrauti su klientais ir jų aplinka;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • gebėti analizuoti, vertinti ir reaguoti į vykstančius socialinius pokyčius;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, valdyti kompiuterinės apskaitos programas;
 • išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, raštvedybos bei archyvavimo tvarką;
 • gebėti dirbti komandoje;
 • būti pareigingu, darbščiu, komunikabiliu, sąžiningu ir iniciatyviu.

Privalumai:

 • patirtis ruošiant ir įgyvendinant projektus;
 • patirtis socialinio darbo srityje;
 • žmogiškųjų išteklių valdymo, administracinio darbo ir veiklos organizavimo įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas;
 • vadovaujamo darbo patirtis.

Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2017-03-09 el. paštu aurelija.urboniene@prienuspc.lt

Tel. pasiteiravimui (8 698) 82833, (8 319) 52576.

Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro informacija

Komentarai

komentarai