Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui reikalingi futbolo ir krepšinio treneriai

0
2963

1Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 7, LT-59139 Prienai, kodas 190203567, skelbia atranką futbolo ir krepšinio trenerio pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir trenerio kvalifikaciją, arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas) ir kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą, arba aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų ir kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą.
2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
3. Gebėti rengti veiklos programas, ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
4. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti trenerio etikos normų.
5. Išmanyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus,  Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus įsakymus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Privalumai:
1. Trenerio darbo patirtis.
2. Rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (adresuoti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriui).
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Buvusių ir / ar esamų darbdavių rekomendacijas.
6. Darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre (Pramonės g. 20, Prienai). Dokumentus galima pateikti elektroniniu paštu prienusportas@yahoo.com su nuoroda – „Futbolo ar krepšinio trenerio atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime pokalbio. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Telefonas pasiteirauti (8 319) 60 053, el. p. prienusportas@yahoo.com

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai