Prienų rajono mokytojai dalyvavo mokymuose „Talentingų vaikų atpažinimas“ Italijoje

0
2486

Kaip atrasti, skatinti ir motyvuoti talentingus vaikus? Kuo skiriasi pažangus mokinys nuo ypač talentingo? Kaip padėti mokiniams atrasti savo stiprybes ir investuoti į jų auginimą? Kokių konkrečių veiksmų turėtų imtis mokytojai, tėvai, draugai, kad padėtų mokiniams pasinaudoti savo stiprybėmis asmeniniame ir akademiniame gyvenime? Kaip suplanuoti pagrįstas akademines, asmenines ar emocines intervencijas ugdymo(si) procese?

Šias temas kartu su dalyviais iš Ispanijos, Kipro, Kroatijos, Vengrijos gvildeno Balbieriškio, Išlaužo, „Revuonos“, Skriaudžių, Šilavoto, Naujosios Ūtos pagrindinių mokyklų, „Ąžuolo“ progimnazijos, Stakliškių, „Žiburio“, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų ir Švietimo skyriaus komanda, birželio 19–23 d. dalyvavusi kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Identify the Hidden Talent in Your Classroom“ Palerme (Italija). Mokymus organizavo DOREA švietimo institutas, tai buvo jau ketvirtieji Švietimo skyriaus ir Prienų r. mokyklų įgyvendinamo Erasmus+ programos KA1 projekto Nr. 2016-1-LT01-KA101-023077 „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“ mokymai.

Kursus vedė kompetentinga lektorė, Pizos (Italija) universiteto dėstytoja Luisa Panichi. Kursai vyko anglų kalba, todėl pagerėjo anglų kalbos įgūdžiai. Dirbome grupėse, išklausėme teorijos, atlikome praktines užduotis. Visų pirma, mes patys turėjome apibūdinti talentingus vaikus, jų elgesį, bendravimą su klasės draugais. Sužinojome, kad talentingas vaikas skiriasi nuo gabaus vaiko. Gavome daug informacijos, kaip atpažinti talentingą vaiką ir kuo jis skiriasi nuo gabaus mokinio. Buvo paneigtas mitas, kad apdovanoti, talentingi mokiniai viską atlieka puikiai.

Sužinojome, kad tokie mokiniai gali turėti nemažai problemų, mokymosi sunkumų. Mokytojui mokant tradiciniais metodais, tokie vaikai nesudominami, todėl jie praranda motyvaciją ir rezultatai jų būna labai vidutiniški. Kursuose buvo bandoma išsiaiškinti talentingų mokinių elgesio priežastis, ieškoma būdų, padedančių suprasti mokinių elgesį. Buvo kalbama apie tai, kaip bendrauti su talentingų vaikų tėvais, kaip jiems padėti, įtraukti į ugdymo veiklą. Buvo diskutuojama apie paramą tokiems mokiniams mokyklose: ar atsižvelgiama į išskirtinių gebėjimų mokinius, ar suteikiamos jiems papildomos mokymosi priemonės, padedančios tobulėti, ar rašomos programos, ar teikiama finansinė pagalba.

Mokymai buvo labai intensyvūs, įdomūs ir reikalingi. Mes įgijome daug teorinių žinių, kaip atpažinti talentingus mokinius. Teorines žinias išbandėme dirbdami grupėse, atlikdami praktines užduotis, suvaidinome keletą situacijų, diskutavome. Sužinojome keletą būdų, kaip dirbti su talentingais vaikais, kad jie tobulėtų. Supratome, kad mokyklose reikėtų daugiau dėmesio skirti talentingiems mokiniams. Šiuo metu mes didesnį dėmesį skiriame specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymui, o talentingi vaikai lieka pamiršti. Talentingų vaikų klasėse turėtų ieškoti ne tik mokytojai, bet ir klasės vadovai, pagalbos specialistai, mokyklos administracija.

Turėjome puikią galimybę pabendrauti su kitų šalių mokytojais, pasidomėti jų švietimo sistemomis, mokymo būdais, pasidalinti džiaugsmais ir aptarti iškylančias problemas bei jų sprendimo būdus. Susipažinome su Italijos kultūra, architektūra. Labai džiaugėmės išvyka į Cefalu, populiarų kurortinį miestelį, įsikūrusį apie 50 km į rytus nuo Sicilijos sostinės Palermo. Esame dėkingi DOREA švietimo institutui už puikiai suorganizuotus mokymus.

Švietimo skyriaus ir Prienų rajono mokyklų įgyvendinami Erasmus+ programos KA1 projektai telkia Prienų rajono švietimo bendruomenę, stiprina ryšius tarp mokyklų. Pabuvę mokymuose Palerme visi komandos nariai išsikėlėme panašius tikslus, stengsimės savo žinias pritaikyti praktikoje, dirbdami su mokiniais.

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Vytautė Kurtovienė

Komentarai

komentarai