Prienų r. savivaldybės tarybos nariai lankėsi Jiezno seniūnijoje

0
2142

5 Šių metų gegužės 28 d. po Prienų r. savivaldybės tarybos posėdžio meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė tarybos narius vykti į  Jiezno seniūniją. Kartu vyko administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Zablackienė, mero patarėja Jūratė Zailskienė, Tarybos sekretorė Agnė Dargužienė bei keletas rajono laikraščių žurnalistų.

Pirmiausiai Tarybos nariai, lydimi Jiezno seniūno Algio Bartusevičiaus, nuvyko į uždarąją akcinę bendrovę „Doleta“, kuri savo gaminiais garsi ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje bei Azijoje. Įmonėje,  gaminančioje aukštos kokybės langus, duris ir kitą produkciją, šiuo metu dirba daugiau kaip 160 darbuotojų, kurių didžioji dauguma – Prienų r. savivaldybės gyventojai. Tarybos narius priėmė įmonės savininkas Vytautas  Silevičius ir generalinis direktorius Mindaugas Skardžius. Jie pristatė įmonės veiklą, aprodė gamybos cechus, pasidžiaugė sėkminga veikla.

7Po apsilankymo „Doletoje“ rajono politikai nuvyko į Jiezno globos namus. Svečius šiltai sutiko ir vaikai, ir darbuotojai. Direktorė Jūratė Žukauskienė, pavaduotoja socialiniam darbui Meilė Blekaitienė pristatė įstaigos veiklą. Jos ne tik pasidžiaugė nuoširdžiais ir rūpestingais darbuotojais, kalbėjo apie gabius ir gerus vaikus, bet ir kėlė esančias problemas. Greitai Tarybos nariai ir administracija kartu su įstaigos vadovais turės spręsti, kaip vykdyti naujas vaikų,  likusių be tėvų socialinės globos, normas. Pagal jas šeimynose negalės gyventi daugiau nei 6–8 vaikai, o nuo 2020 m. globos namuose galės gyventi ne daugiau kaip 30 globotinių. Tad laukia nelengvas laikotarpis. Pabendravę su vaikais, apžiūrėję globos namų patalpas svečiai skirstėsi namo.

Tikimasi, kad išvažiuojamieji Prienų r. savivaldybės tarybos posėdžiai, kurių metu politikai susipažins vis su kitomis įmonėmis, seniūnijomis, taps tradicija.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai