Prienų r. savivaldybės administracijos Prienų, Stakliškių, Balbieriškio, Naujosios Ūtos ir Pakuonio seniūnijos ieško statinių savininkų

0
1393

• Prienų seniūnija

1. Gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančių Draugų g. 40, Liepaloto k., Prienų sen., Prienų r. sav.;
2. Gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančių Vėjų takas 10, Giniūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav.;
3. Gyvenamojo namo ir ūkinio pastato, esančių šalia Vėjų takas 12, Giniūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav.
Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. kreiptis į Prienų seniūniją adresu: J. Brundzos g. 12A, Prienai, el. paštu prienuseniunas@prienai.lt.

• Stakliškių seniūnija

1. Karvių fermos – veršidės, esančios Piliakalnio g., Medžionių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. (šalia sklypo, kurio unikalus Nr. 6933-0004-0162);
2. Galvijų komplekso, esančio Gelužio g., Užuguosčio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. (šalia sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2772-6558);
3. Karvidės, esančios Miško g., Vyšniūnų k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. (šalia sklypo adresu: Miško g. 3, Vyšniūnų k., unikalus Nr. 6968-0004-0041);
4. Žolės miltų agregato, esančio prie Vyšniūnų kapinių (šalia sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-5245-4220).
Iki 2020 m. liepos 31 d. kreiptis į Stakliškių seniūniją adresu: Vilniaus g. 2, Stakliškės, Prienų r. sav., el. p. stakliskiu_seniunija@prienai.lt.

• Balbieriškio seniūnija

1. Gyvenamojo namo, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Klevų g., šalia sklypo Nr. 12;
2. Gyvenamojo namo, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Žagarių k., Jaunimo g. 12;
3. Gyvenamojo namo, esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Mackių k., Tylioji g. 31;
4. Fermų, esančių Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Mackių k., Tylioji g. 34;
5. Fermų, esančių Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Mackių k., Tylioji g. (šalia sklypų, kurių unik. Nr. 4400-5139-7950, 4400-4744-1432 ir 4400-5139-2064);
6. Fermų, esančių Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Medvišių k., Kunigiškių g. (šalia sklypų, kurių unik. Nr. 4400-1671-3138, 4400-1178-7761, 4400-0986-4968 ir 4400-0776-1537);
7. Fermų, esančių Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Sūkurių k., Klevų g. (šalia sklypų, kurių unik. Nr. 6903-0008-0047, 4400-0207-2486, 4400-0577-9477 ir 4400-1750-8306);
8. Gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, esančių Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Vilniaus g. 77;
9. Fermų, esančių Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Žagarių k., Jaunimo g. (šalia sklypų, kurių unik. Nr. 6903-0007-0067, 4400-0723-6813 ir 4400-0492-8507);
10. Ūkinių pastatų, esančių Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Vartų k., Kalnų g. (šalia sklypų, kurių unik. Nr. 4400-3096-4744 ir 4400-0629-7581).
Iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. kreiptis į Balbieriškio seniūniją adresu: Klevų g. 4, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., el. p. balbieriskio_seniunija@prienai.lt.

• Naujosios Ūtos seniūnija

1. Gyvenamojo namo, esančio Naujosios Ūtos k., Liepų g. šalia sklypo Nr. 13;
2. Gyvenamojo namo, esančio, Naujosios Ūtos k., Mokyklos g. 20;
3. Buvusių galvijų fermų, esančių Žemaitkiemio k., šalia Ryto g. 20 pastato.
4. Buvusio grūdų sandėlio, esančio Naujosios Ūtos k., Bokšto g.
5. Buvusių galvijų fermų, esančių Naujosios Ūtos k., Bokšto g.

Savininkus ar asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. kreiptis į Prienų rajono savivaldybės administracijos Naujosios Ūtos seniūniją Mokyklos g. 11, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., el. p. nutos_seniunija@prienai.lt ir pateikti nuosavybės ar kitus teises į šiuos pastatus liudijančius dokumentus.

• Pakuonio seniūnija

1. Gyvenamojo namo, esančio Žaros g. 41, Kėbliškių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav.;
2. Gyvenamojo namo, esančio Ilgoji g. 74, Antakalnio k., Pakuonio sen., Prienų r. sav.;
3. Pastato griuvėsių, esančių Nemuno g., Daukšiagirės k., Pakuonio sen., Prienų r. sav.;
4. Gyvenamojo namo, esančio Sodų g. 58, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav.
Iki 2020 m. liepos 31 d. kreiptis į Pakuonio seniūniją adresu Sodų g. 33, Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., el. p. pakuonio_seniunija@prienai.lt.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome pateikti nuosavybės ar kitas teises į šiuos statinius liudijančius dokumentus. Praėjus nurodytam laikotarpiui ir neatsiradus suinteresuotų asmenų, bus pradėtos šių statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūros.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai