Prienų r. savivaldybė kviečia teikti 2021 m. sporto projektų paraiškas daliniam finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti

0
416

Kviečiame aukšto meistriškumo sporto veiklas vykdančias organizacijas, atitinkančius Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T3-102 patvirtinto Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo reikalavimus, teikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui užpildytas sporto projektų, kuriuos planuojama vykdyti 2021 metais, paraiškas (paraiškos forma pridedama) iki 2021 m. lapkričio 3 d. Paraiškos bus registruojamos Švietimo ir sporto skyriuje iki lapkričio 3 d. 17.00 val. arba gautos registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiškos buvo išsiųstos adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai, iki lapkričio 3 d. Paraiškos, pateiktos po lapkričio 3 d., nebus vertinamos.

Pareiškėjai turi būti teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų centre įregistruoti Prienų rajono savivaldybėje, turi turėti Prienų rajoną reprezentuojančią komandą, žaidžiančią Lietuvos čempionatuose, sportininkai turi atstovauti Prienų rajonui, šalies rinktinei.

Finansuojamos veiklos, įgyvendinančios aukšto meistriškumo sporto programas, atitinkančias Lietuvos Respublikos sporto įstatyme nustatytus kriterijus, ir dalyvavimas nacionaliniuose bei tarptautiniuose čempionatuose.

Pareiškėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius dalyvavimą nacionaliniuose ir tarptautiniuose čempionatuose ir (ar) atstovavimą Lietuvos rinktinei.

Pareiškėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius finansavimą iš kitų šaltinių.

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Artiomas Marchockis (tel. (8 319) 61 137, el. p. artiomas.marchockis@prienai.lt) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas paraiškų teikėjams su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai