Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai reikalingas mokyklinio autobuso vairuotojas

0
2341

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINEI MOKYKLAI REIKALINGAS MOKYKLINIO AUTOBUSO VAIRUOTOJAS NUO 2018 M. BALANDŽIO 5 D.

Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  mokyklinio autobuso vairuotojo pareigoms.

Pareigybės lygis: C.

Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus

Autobuso vairuotoju priimamas asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis D kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą. Vairuotojas turi vadovautis Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl kelių eismo taisyklių patvirtinimo“.                    

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Mokyklinio autobuso vairuotojas privalo mokėti, žinoti ir išmanyti:

1. Saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės ir aplinkosaugos, eismo saugumo reikalavimus.

2. Techninės priežiūros tvarką ir priemones, jos atlikimo nuoseklumą ir terminus.

3. Užtikrinti autobuso techninę ir sanitarinę būklę, švarą.

4. Kuro ir tepalų klasifikaciją, savybes ir sunaudojimo normas.

5. Pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus ir priemones.

6. Žinoti ir vykdyti kelių eismo ir saugos, vežant žmones, reikalavimus.

Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. 

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 3 d. Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r.) nuo 8.00 iki 15.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt su nuoroda mokyklinio autobuso vairuotojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. balandžio 4 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, el. p. mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  direktorius@pakuonis.prienai.lm.lt.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai