Prienų R. Balbieriškio pagrindinė mokykla skelbia atranką anglų kalbos mokytojo pareigoms

0
2313

Prienų r.  Balbieriškio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Klevų g. 33, Balbieriškis, LT-59243 Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189338, skelbia atranką  anglų kalbos mokytojo pareigoms eiti.

Pareigybės lygis – A;

Darbo krūvis – 15 kontaktinių savaitinių valandų;

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo funkcijos: anglų kalbos mokytojas ruošiasi pamokoms, papildomo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoja, pasirenka pedagoginės veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos reikalavimams, padeda mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos, saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, saugos darbe bei buityje įgūdžius, lavina gebėjimą jais vadovautis, moko mokinius darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo, susitelkimo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau, kaupia dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plečia kultūrinį akiratį, tobulina kvalifikaciją.

Reikalavimai:  aukštasis pedagoginis išsilavinimas (anglų kalbos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus. Pretendentas siekiantis dirbti anglų kalbos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentas nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. birželio 14 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos raštinėje, Klevų g. 33, Balbieriškis, LT-59243 Prienų r. sav.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo informacijos paskelbimo, tai yra, nuo 2018-06-01 iki 2018-06-14, kasdien nuo 8.00 iki 14.00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. birželio 20 d. Tikslus laikas bus praneštas individualiai. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.

Tel. pasiteiravimui: (8 319) 59146, el. p. mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai