Prienų miesto VVG visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

0
1396

2020 m. kovo 5 d. vyko Prienų miesto vietos veiklos grupės (Prienų miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas pristatė metinę veiklos ataskaitą, o Leonora Kalantienė pristatė revizorės ataskaitą už 2019 metus.

Asociacijos vadovas Mindaugas Rukas pasidžiaugė sėkmingai įvykusiu trečiuoju kvietimu, sulaukta net aštuonių projektinių pasiūlymų. Paraiškas pateikė šios organizacijos: VŠĮ „Mano vaikas“; Prienų rajono neįgaliųjų draugija; UAB „Verslo mokymo centras“; Prienų „Revuonos“ bendruomenė; Paprienės bendruomenė; Dvariuko bendruomenė; Krepšinio sporto klubas „Prienai“; VšĮ „Visuomenės harmonizavimo parkas”.

Šiame kvietime, suderinus su Vidaus reikalų ministerija ir ESFA, buvo įvesta naujovė, jog projektinius pasiūlymus gali teikti ir Prienų rajone registruotos organizacijos, o tikslinė dalyvių grupė turės būti iš Prienų miesto teritorijos.

Prienų miesto VVG administratorė Vaida Jančiauskienė kalbėjo apie vietos veiklos strategiją ir projektinius pasiūlymus. Buvo paminėta, jog šio kvietimo vertinimas vyko sklandžiau, nes Vidaus reikalų ministerija projektinių pasiūlymų nevertino kaip anksčiau, tiktai peržiūrėjo jų atitiktį strategijai, galutinį vertinimą atlieka ESFA, šiuo metu pareiškėjai yra konsultuojami ir taisomos pateiktos pastabos, greitu metu bus pasirašytos sutartys ir projektines veiklas pradės dar aštuonios organizacijos.

Buvo patvirtintas naujas valdybos narys. Juo tapo Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas Tomas Žvirblys.

Naujai trejų metų kadencijai buvo perrinkta Prienų miesto VVG revizorė Leonora Kalantienė.

Į asociaciją priimti du nauji nariai: Prienų rajono neįgaliųjų draugija ir Paprienės bendruomenė. Šiuo metu Prienų miesto VVG vienija šešiolika narių.

Vienbalsiai buvo pritarta Prienų miesto VVG strategijos keitimui. Keitimas reikalingas todėl, kad Prienų rajone nėra nei vieno pabėgėlio, todėl reikės naikinti tam numatytą veiksmą. Planuojama perskirstyti ir lėšų likutį, atsižvelgiant į paklausius veiksmus ir nutarta suorganizuoti dar vieną kvietimą, kurio metu bus galima teikti naujus projektinius pasiūlymus.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai