Prienų miesto VVG visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

0
448

2023 m. kovo 30 d. vyko Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau Prienų miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas pristatė metinę veiklos ataskaitą ir strategijos įgyvendinimo metinę bei galutinę ataskaitas, o Leonora Kalantienė pristatė revizorės ataskaitą už 2022 metus.

Į Prienų miesto VVG valdybą naujai buvo išrinktas Andrius Grumadas, vietoje Daliaus Juodsnukio. Kiti valdybos nariai buvo perrinkti naujai kadencijai.

Prienų miesto VVG nariai pritarė įstatų pakeitimams, kurie buvo atlikti atsižvelgiant į naują strategijų rengimo laikotarpį.

Prienų miesto VVG narių pritarimu į asociaciją buvo priimti trys nauji nariai: VšĮ „Prienai“, asociacija „Aitvaro vaikai“ ir UAB „Valeta-P“. Prienų miesto VVG iš viso vienija 22 narius.

Asociacijos vadovas Mindaugas Rukas dėkojo projektų vadovams ir visiems prisidėjusiems prie sėkmingo strategijos įgyvendinimo. Prienų rajono savivaldybei buvo padėkota už prisidėjimą prie strategijos lėšomis.

Prienų miesto VVG informacija

 

Komentarai

komentarai