Prienų miesto VVG visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

0
946

2022 m. kovo 16 d. vyko Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau Prienų miesto VVG) visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas pristatė metinę veiklos ataskaitą ir strategijos įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2021, o Leonora Kalantienė pristatė revizorės ataskaitą už 2021 metus.

Prienų mieto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas pasidžiaugė, jog strategijos įgyvendinamas jau eina į pabaigą, liko neužbaigti vos keli projektai, dauguma rodiklių pasiekti.

Vyko diskusija apie būsimą naujos strategijos laikotarpį. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau VRM) miestų veiklos grupes yra informavusi, jog kvietimas teikti strategijas bus paskelbtas greitu metu (antrame arba trečiame 2022 m. ketvirtyje). Prienų miesto VVG kvietimas teikti projektinius pasiūlymus planuojamas skelbti 2023 m.

Asociacijos vadovas Mindaugas Rukas dėkojo projektų vadovams ir visiems prisidėjusiems prie sėkmingo strategijos įgyvendinimo. Prienų rajono savivaldybei buvo padėkota už prisidėjimą prie strategijos lėšomis.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai