Prienų miesto VVG narių ir potencialių pareiškėjų dėmesiui

0
2964

Vidaus reikalų ministerija organizuoja mokymus Kaišiadorių, Prienų, Švenčionių, Varėnos miestų vietos veiklos grupių ir Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos plėtros grupės atstovams ir potencialūs projektų, finansuotinų pagal  2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, pareiškėjams.

Mokymuose bus aptartos projektų finansavimo sąlygos, pristatytas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ finansavimo sąlygų aprašas.

Mokymai vyks šių metų kovo 28 d. 10.00-13.00 val. Vidaus reikalų ministerijoje (Šventaragio g. 2, posėdžių salė Nr. 334, 4 a.). Transportą užsakysime.

Norintys dalyvauti mokymuose registruokitės iki šių metų kovo 24 d. elektroniniu paštu: prienumiestovvg@gmail.com, nurodant vardą, pavardę ir įstaigą, kuriai atstovaujate.

Prienų miesto VVG informacija

 

Komentarai

komentarai