Prienų miesto VVG jungia bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius

0
3340

Prienų miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija finansuojama iš Europos socialinio fondo ir Prienų r. savivaldybės lėšų. Vykdant šią strategiją siekiama didinti vietines įsidarbinimo galimybes ir skatinti bendruomenės socialinę integraciją pasitelkiant bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Kalbiname Prienų miesto vietos veiklos grupės vadovą Mindaugą Ruką.

Kiek šiuo metu Prienų miesto veiklos grupė vienija narių? Kaip galima tapti Prienų miesto VVG nariu?

Šiuo metu Prienų miesto vietos veiklos grupė vienija keturiolika narių. Dauguma narių sudaro nevyriausybinės organizacijos, vienas narys deleguotas nuo savivaldybės ir trys verslo atstovai. Nariais tapti gali visos Prienų mieste registruotos įmonės, nevyriausybinės organizacijos, reikia tiktai parašyti prašymą.

Papasakokite apie Prienų miesto VVG valdymo organus ir darbuotojus?

Prienų miesto VVG valdybą sudaro devyni nariai (trys įmonių atstovai, trys savivaldybės atstovai ir trys nevyriausybinių organizacijų atstovai). Valdyba priima sprendimus susijusius su projektinių pasiūlymų sąrašais, tvirtina paraiškų vertintojus.

Vietos veiklos grupei vadovauja pirmininkas, kartu dirba projekto finansininkė ir priklausomai nuo darbų apimties – administratoriai, kurių pagrindinis darbas yra konsultuoti pareiškėjus rašant projektinius pasiūlymus, organizuoti projektinių pasiūlymų kvietimus ir t.t.

Kaip galima teikti paraišką, ar sunku ją pildyti patirties neturintiems pareiškėjams?

Paraišką galima teikti tuomet, kada yra skelbiamas kvietimas, prieš tai pasikonsultavus su mūsų darbuotojais, tereikia užpildyti tam tikrą formą, visą informacija galima rasti čia. Sekantis kvietimas planuojamas šaukti pavasarį. Šiuo metu yra įvykę jau du tokie kvietimai, iš viso sulaukta dešimt projektinių pasiūlymų, kai kurie pareiškėjai jau sėkmingai gavo finansavimą ir pradėjo vykdyti veiklas.

Galima sakyti visi pareiškėjai, kurie teikė projektinius pasiūlymus neturėjo panašaus pobūdžio patirties, tačiau konsultuojant mūsų darbuotojams ganėtinai greitai suprato esmę ir bendromis jėgomis pasiekėme teigiamų rezultatų.

Kokie didžiausi iššūkiai šioje projektinėje veikloje?

Didžiausias iššūkis buvo motyvuoti nevyriausybines organizacijas, verslo įmones teikti projektines paraiškas, kurių Prienų mieste nėra tiek daug. Nevyriausybinės organizacijos dažnai neturi išteklių ir tinkamos patirties vykdyti panašius projektus, o verslo įmonės dažniausiai turi labai ribotas laiko galimybes ir nedideli projektai (10000-20000 Eur vertės) dažnai jiems atrodo nepatrauklūs, nes reikalauja nemažai laiko sąnaudų.

Nemažas iššūkis buvo bendradarbiavimas su VRM (Vidaus reikalų ministerija) ir ESFA (Europos socialinio fondo agentūra). Paskelbus pirmą kvietimą itin ilgai užtruko paraiškų vertinimas VRM, buvo nesklandumų ir su ESFA.

2018 m. susibūrę su kitų Lietuvos miestų vietos veiklos grupių atstovais, kurie patyrė panašių sunkumų, įkūrėme Miestų vietos veiklos grupių tinklą, kurio valdybos nariu buvau išrinktas ir aš. Įkūrus tinklą mūsų balsas tapo kur kas labiau girdimas, sėdome už bendro stalo su VRM ir ESFA atstovais ir pavyko suderinti tokias sąlygas, kurios itin palengvino paraiškų vertinimą, todėl antrojo kvietimo paraiškos buvo įvertintos jau kur kas greičiau ir sėkmingiau.

Dėkojame už pokalbį!

Kalbino Evelina Paužaitė

 

 

 

 

Komentarai

komentarai