Prienų miesto VVG atstovai dalyvavo VRM organizuotame renginyje Kaune

0
486

Spalio 13 d. Kaune, viešbutyje „Santaka“ vyko Vidaus reikalų ministerijos organizuotas renginys „Gerosios patirtys, įgyvendinant bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijas ir pasiruošimas bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 2021-2027 m“.

Renginyje dalyvavo Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas, Prienų miesto VVG valdybos pirmininkė Aida Deltuvienė ir Prienų r. savivaldybės Investicijų skyriaus vedėjos pareigas einanti Vida Tumelienė.

BIVP metodas miestuose sulaukė itin didelio populiarumo ir susidomėjimo, todėl naujuoju 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama skirti 52,4 mln. eurų – daugiau nei 2 kartus daugiau lėšų nei ankstesniu 2014-2020 m. finansavimo periodu. Pagrindinės ES investicijos skirtos gyventojų skurdo ir socialinės atskirties problemoms spręsti, žmonių užimtumui ir bendruomenės verslumui didinti.

Renginio metu apžvelgti 2014-2020 m. laikotarpio įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų rezultatai, pasidalinta geraisiais pavyzdžiais, taip pat pristatytos naujojo 2021-2027 m. ES finansavimo periodo bendruomenės inicijuotos vietos plėtros strategijų rengimo gairės.

Vėliau dėmesys buvo skiriamas pasiruošimui bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai naujajame finansavimo periode 2021-2027 m. BIVP lėšos bus ne tik iš Europos socialinio fondo, bet ir iš Europos regioninės plėtros fondo – tai reiškia, kad bus finansuojama daugiau „kietųjų“ investicijų. Taip pat ateityje bus investuojama ir į vietos plėtros strategijų veiksmus, padedančius socialinio verslo kūrimui ir plėtrai.

Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio ministerijomis, parengė Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių, kuriose nustatomi reikalavimai vietos plėtros strategijų rengimo, tvirtinimo ir atrankos tvarką 2021-2027 m. laikotarpiu, projektą. Šios taisyklės duos startą bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai Lietuvos miestuose 2021-2027 m.

Parengta pagal Kėdainių miesto VVG informaciją

Komentarai

komentarai