Prienų miesto vietos veiklos grupė organizavo mokymus vietos projektų vykdytojams

0
2828

Besibaigiant metams, gruodžio mėn., Prienų rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje vyko Prienų miesto vietos veiklos grupės (toliau Prienų miesto VVG) mokymai, skirti projektų vykdytojams.

Vykdomo projekto „Prienų miesto plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ (pagal ESF investicijų veiksmų programos 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“) mokymus vedė UAB „Eurointegracijos projektai“ projektų vadovė Eglė Merkienė.

Mokymų metu buvo mokoma kaip tinkamai užpildyti galutines paraiškas, kurias projektų pareiškėjai turi 2018 m. gruodžio mėn – 2019 m. vasario mėn. pateikti Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – ESFA).

Labai džiugu, kad antrojo kvietimo atranką pavyko praeiti visoms penkioms Prienų mieste registruotoms organizacijoms, kurios buvo pateikę Prienų miesto VVG projektinius pasiūlymus:

Krepšinio sporto klubo „Prienai“ projektas „Nusikalsti linkusio Prienų miesto ribose gyvenančio jaunimo (nuo 16 metų) ir esančio socialinėse rizikos grupėje, socialinių įgūdžių įgijimas ir palaikymas per sportinę veiklą”.

VšĮ Jaunimo organizacijos „Prienai“ projektas „Stipri šeima Prienų mieste”.

VšĮ „Meninė drožyba“ projektas „Pagalba darbingiems bedarbiams, socialinę atskirtį patiriantiems ir neaktyviems asmenims prisijungti prie darbo rinkos, gyventi aktyvų socialinį gyvenimą Prienų mieste”.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybės projektas „Prienų miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas ir tobulinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas”.

Prienų sveikos gyvensenos klubas „Versmenė“ projektas „Prienų sveikos gyvensenos klubo „Versmenė“ narių užimtumo ir socialinės veiklos organizavimas”.

Iki 2019 m. gegužės mėnesio minėti pareiškėjai turėtų pasirašyti sutartis su ESFA ir pradėti projektines veiklas.

Prienų miesto VVG pirmininko Mindaugo Ruko teigimu, trečiąjį kvietimą teikti projektinius pasiūlymus Prienų miesto VVG numato skelbti 2019 m. vasario-kovo mėnesiais.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai