„Prienų miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas“

0
309

Prienų miesto vietos veiklos grupė (toliau Prienų m. VVG) įgyvendindama ES lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 11-001-T-0038 „Prienų miesto 2023-2029 metų vietos plėtros strategijos parengimas“, parengė Prienų miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją (toliau – Strategija), kurią planuojama teikti LR Vidaus ir reikalų ministerijai (toliau – Ministerija) jau šių metų lapkričio mėnesį.

Atsižvelgiant į Ministerijos atnaujintus kriterijus Strategijų rengimui teikiame atnaujintą Prienų miesto VVG strategiją 2023-2029 m. laikotarpiui ir kviečiame Prienų m. VVG teritorijos visą bendruomenę, apjungiančią gyventojus, vietos valdžios atstovus, nevyriausybinių ir verslo organizacijų atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis – naujai susipažinti, įvertinti bei teikti savo pastebėjimus, pasiūlymus, rekomendacijas susisiekiant su Prienų miesto VVG pirmininku Mindaugu Ruku: el. p.: mindaugas.rukas@gmail.com

Prienų miesto VVG strategija 2023-2029 m.

Pasiūlymai ir klausimai diskusijoms laukiami iki 2023 m. lapkričio 15 d.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai