Prienų krašto muziejus

0
2372

1Prienų krašto (F.Martišiaus g. 13) muziejus įkurtas 1995 metais.

Muziejaus įkūrėja ir pirmoji direktorė Antanina Aleknavičienė mena, jog įkurti muziejų jai pavyko  tik per penkerius nelengvus metus. Naujasis muziejus jokio palikimo neperėmė, įkūrėjai teko pačiai  rinkti atsiminimus, nuotraukas, daiktus: „Nuo 1990 m. balandžio aš – Prienų krašto muziejaus, kurio nėra, direktorė. Savo svajonėse aš jį mačiau. Ieškojimas, viliojanti viltis, juodas darbas, paieškos, draugų, kolegų, buvusių bendradarbių, žymių kraštiečių parama, ir 1995 m. rugsėjo 16 dieną – Prienų krašto muziejaus atidarymas.“  A. Aleknavičienė negailėjo šiam darbui savo laiko ir jėgų: „Man atrodo, kad muziejaus įkūrimu aš pateisinau savo egzistencijos, savo gyvenimo prasmę.“

Muziejaus atidarymo proga mūsų kraštietis poetas Justinas Marcinkevičius pasakė: „Šiandien galime su džiaugsmu ir pasididžiavimu pasakyti: Prienai turi tai, ko dar niekados neturėjo – Prienai turi savo krašto muziejų. Tai daug, tai labai daug. Turime vietą, turime pastogę, į kurią patys atėję ar kokį svečią atlydėję galime ištarti: štai čia su meile sudėtas, su pagarba surinktas ir išrikiuotas šito krašto gyvenimas, jo žmonių darbai, jų džiaugsmas ir vargas, jų kančios ir praradimai. Čia dega niekada neužgesęs mūsų krašto žmonių siekimas laisvės ir šviesos, tiesos ir grožio. Galime pasakyti, kad nuo šiol čia apsigyveno Prienų krašto DVASIA, įsikūnijusi senuose audiniuose, medžio ir molio dirbiniuose, senose nuotraukose ir knygose. Tegul būna jai čia gera ir jauku.“

Prienų krašto muziejus įkurtas prieškariu statytuose garsaus prieniečio Cezaro Pšemeneckio (1887 – 1967) namuose.

C. Pšemeneckis – Maskvoje aukštuosius mokslus baigęs inžinierius energetikas, pedagogas, aktyvus visuomenininkas. Jo dėka į Prienų miestą bei jo apylinkes buvo atvesta pirmoji elektros energijos linija, jo rūpesčiu 1928 – 1941 metais įvykdyta Prienų ir Birštono miestų bei aplinkinių kaimų elektrifikacija. Šią veiklą inžinierius tęsė ir karo bei pokario metais.0

Daug savo energijos C. Pšemeneckis atidavė Prienų „Žiburio“ gimnazijai ir jos mokiniams: dalyvavo gimnazijos kūrimo darbe, daugelį metų mokė matematikos ir fizikos, įrengė fizikos laboratoriją.

C. Pšemeneckio namuose prieškariu vyko itin aktyvus kultūrinis gyvenimas. Abu su žmona Ana, operos soliste, parvykusia su juo iš Maskvos, savo namuose organizuodavo kultūrinius renginius, kuriuose dalyvaudavo profesionalūs to meto menininkai, yra viešėjęs net garsusis rusų dainininkas Fiodoras Šaliapinas, o pats C. Pšemeneckis grieždavo smuiku.

Sovietiniais metais C. Pšemeneckio namuose veikė ligoninė, stomatologijos poliklinika, dalis patalpų priklausė policijai. Įkūrus muziejų, pačių darbuotojų aktyvaus triūso dėka patalpos buvo sutvarkytos, įrengtos ekspozicijos.

Garbiajam C. Pšemeneckiui atminti muziejuje yra įrengta ekspozicija, kurioje atkurtas jo kambario fragmentas, taip pat muziejaus sodelyje pastatytas jam skirtas stogastulpis. Muziejininkai 2007 metais gražiai atnaujino C. Pšemeneckio bei jo šeimos kapavietę Prienų kapinėse, nuolat ją prižiūri. 2008 m. išleistas atvirukas „C. Pšemeneckio namai“.

22005 metais Prienų krašto muziejus iškilmingai ir gražiai paminėjo savo dešimtmetį. Muziejininkai atnaujino jau turimas bei įrengė naujas ekspozicijas, sutvarkė aplinką, suruošė visuomenei įspūdingą renginį. Sulaukėme garbingų svečių: žymių kraštiečių, muziejaus bičiulių, kultūros ministerijos atstovų, žinomų politikų.

Muziejus jau užėmė savo vietą rajono kultūros įstaigų tarpe, muziejine, šviečiamąja, kultūrine veikla praturtindamas visuomenės gyvenimą, savo paslaugomis pritraukdamas vis didesnį lankytojų skaičių ir įsiliedamas į kitų savivaldybių muziejų gretas.

Muziejinė veikla vyksta ir padaliniuose: nuo 2002 metų Prienų krašto muziejaus padaliniai yra rašytojo Vinco Mykolaičio – Putino gimtoji sodyba-muziejus ir Skriaudžių buities muziejus. Nuo 2007 metų prisijungė dar du padaliniai – Veiverių krašto istorijos atminties muziejus (Lietuvos partizano Juozo Lukšos – Daumanto ekspozicija) ir Šilavoto „Davatkynas“.

Mokomosios programos

3 „Duonos kelias iki stalo“ – vyksta trečiadieniais ir penktadieniais, pradžia 10 val., trukmė 2 – 2,5 val., kaina vaikams 3,00€, suaugusiems 4,00 €. Užsisakyti iš anksto tel. (8~656) 37554.
Tai – teatralizuota mokomoji programa, pritaikoma įvairaus amžiaus dalyviams. Lankytojai dalyvauja duonos kepimo procese ir duonos pagerbimo ritualuose. Tai praktinė pažintinė programa, kuri vykdoma artimoje autentiškai XIX a. mūsų krašto valstiečio trobai aplinkoje. Užsiėmimus vedančios muziejaus darbuotojos apranga, veiksmais ir kalba iliustruoja valstiečių buityje gyvavusias tradicijas ir papročius. Dalyviai ne tik gali stebėti duonos kepimo procesą, bet ir jame dalyvauti: patys susiformuoja užminkytos duonos kepalėlius, išsikepa ir iš muziejaus išsineša SAVO DUONUTĘ.

5„Žvakių liejimas“ – trukmė 1 – 1,5 val., kaina vaikams 2,00 € , suaugusiems 3,00€. Užsisakyti iš anksto tel. (8~682) 59394.
Programos dalyviai, atvykę į muziejų, susipažįsta su bičių produktais, sužino, kaip senovėje buvo liejamos žvakės, kaip paruošiamas vaškas, iš kokių siūlų daroma dagtis, patys lieja žvakes. Daugelį metų žvakė buvo nepakeičiamas šviesos šaltinis, priemonė įvairioms apeigoms. Programos dalyviai supažindinami su apšvietimo priemonėmis, naudotomis Dzūkijoje: balana ir jos laikikliu, vadinamu „dziedu“, įvairių rūšių fabrikinės gamybos žibalinėmis lempomis, žibintais. Mena mįsles apie lempą, žvakę, kitas šviesą skleidžiančias priemones. Užsiėmimų metu pasakojama apie Vėlinių, Grabnyčių papročius.

„Auskit, vykit, mano rankos…“ – vyksta ketvirtadieniais, trukmė 1 – 1,5 val., kaina vaikams 1,00€, suaugusiems 2,00 € . Užsisakyti iš anksto tel. (8~319) 60379, (8~652) 99077.
Programoje susipažinsite su vienu iš senųjų amatų – audimu. Užsiėmimo metu autentiškoje aplinkoje susipažinsite su audimo įrankiais, staklėmis ir audimo būdais. Daug įdomaus sužinosite apie lietuviškas tautines juostas, išmoksite nusivyti ar išsiausti juostelę. Ant sumažintos mestuvų kopijos pabandysite apmesti audimui reikalingus metmenis, sužinosite, kaip jie įriečiami į veleną, kaip suveriami į nytis ir skietą. Verpimo rateliu galėsite pritrinti šeivų audimui ir galiausiai audimo „stovuose“ paausti. Išbandysite patį seniausią vertikalų audimo būdą.

„Lino kelias iki staklių“ – vyksta antradieniais, trukmė 1,5- 2val.,kaina vaikams 1,00€, suaugusiems 2,00 €, užsisakyti iš anksto tel. (8~656) 37554.
Teatralizuota programa, skiriama pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams ir visiems, kas nežino, kad linas ne tik augalas, bet ir maistas, vaistas, grožis, menas, kultūra… Užsiėmimai vyksta valstiečio trobos aplinkoje, jų metu demonstruojami lino darbų procesai, perteikiamos su linu susiję tradicijos ir papročiai.4

„Senųjų Prienų beieškant…“ trukmė 1 val., (programos tukmė priklauso nuo to, kiek objektų nori pamatyti lankytojai) kaina vaikams 1,00€, suaugusiems 2,00 €. Vykdoma balandžio-spalio mėn. Užsisakyti iš anksto tel. (8~319) 60379, (8~682) 59394.
Prienų krašto – Suvalkijos ir Dzūkijos sankirtos – istorijos paslaptys… Kas mes? Kada ir kaip čia, abipus Nemuno, atkeliavome? Senoji piliavietė, dvaras, garsiosios XVII a. Prienų popieriaus dirbtuvės. Senųjų Prienų gatvių romantika: paminklas valdovui Kęstučiui, Goldbergo alaus bravoras, kino teatras „Palás“, spaustuvės, knygynai, bankai, … Mūsų krašto asmenybės ir mūsų atmintis.

„Pasakų pasauly“ – trukmė 1 – 1,5 val., kaina vaikams 1,00€, suaugusiems 2,00 €, (galima tęsti pagal pageidavimus). Užsisakyti iš anksto tel (8~656) 37554.
Į šią programą ypač kviečiami darželinukai ir pradinukai. Paviešėję pasakų pasaulyje vaikai ne tik susipažins su pačiomis populiariausiomis lietuvių liaudies pasakomis, bet ir įsitikins, kad kiekviena pasakėlė – tikra mokyklėlė. Pasimokius jose Lietuvoje tikrai padaugės vaikučių -gudručių.

Riešinių mezgimas – trukmė 1 – 1,5 val., kaina vaikams 1,00€, suaugusiems 2,00 €. Su savimi turėti mezgimo virbalus, karoliukus, mezgimo siūlus ir adatą verti karoliukus. Užsisakyti iš anksto tel. (8~682) 59394.
Kukli ir miniatiūrinė Lietuvių tautinio kostiumo detalė – riešinės, šiandien išgyvena tikrą atgimimą. Riešinės, atrodo nedidelis ir paprastas mezginys, tačiau šio rankdarbių žanro meistrių Lietuvoje yra vos keletas. Lietuvos regionuose riešinės buvo vadinamos įvairiai: Aukštaitijoje – mankietai, apie Biržus – čiurneliai, Dzūkijoje – rankankos, Suvalkijoje – rankaukos, o Žemaitijoje – mankietai. Riešinės buvo skirtos ne tik išeigai: jas nešiojo ir kiekvieną dieną, o ypač šaltuoju metų laiku, dirbant lauko darbus. Marškiniai anuomet buvo siuvami plačiomis rankovėmis ir, kad būtų šilčiau, dėvėdavo riešines, kurios būdavo užmaunamos ant rankovių. Riešinės labai gerai tiko ir vaikams, kurie greitai išaugdavo drabužėlių rankoves. Mūsų prosenelės riešinių nenusimaudavo nei žiemą, nei vasarą.

„Bažnyt6inės šventės ir reikmenys“ – trukmė 1 – 1,5 val., kaina vaikams 1,00€, suaugusiems 2,00 €. Užsisakyti iš anksto tel. (8~682) 59394.
Programos metu muziejaus lankytojus supažindiname su įvairiomis kalendorinėmis šventėmis, kurias švenčia katalikų bažnyčia. Skirtingos Krikščionybės šventės skiriasi priklausomai nuo konfesijų. Be šių pagrindinių švenčių žinomos daugybė šventųjų dienų, skirtos pagarbinti svarbiausiems šventiesiems. Jų svarba labai skiriasi priklausomai nuo konfesijų ir šalių. Programos metu pristatomi Lietuvoje labiausiai paplitę šventieji.

„Krašto buitis ir daiktai“ – trukmė 1 – 1,5 val., kaina vaikams 1,00€. Užsisakyti iš anksto tel. (8~656) 37554.
Programos metu muziejaus lankytojus supažindiname su IXI a. pabaigoje – XX a. pradžioje valstiečio buityje naudotais daiktais įrankiais, audinių pavyzdžiais, baldais, prietaisiais. Programa skiriama pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams. Kai kuriuos įrankius bei prietaisus siūloma išbandyti praktiškai.
Po supažindinimo pasiūlomos kūrybinės užduotys: pabaigti piešti (arba dekoruoti) įrankį, baldą ,prietaiso detalę, audinio imitaciją ir pan.

„Ir saulėtas dienas iš naujo gyveni“ – trukmė 1 – 1,5 val., kaina vaikams 1,00€ Vykdoma spalio – lapkričio mėn. Užsisakyti iš anksto tel. (8~319) 60379.
Programa, skiriama pradinių klasių ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleiviams. Kodėl rudenį lapai keičia spalvas? Vaikščiodami po „Revuonos“ parką susipažinsime su medžių lapų įvairove, mokysimės pažinti gamtą. Rinksime gražiausius lapus, mokysimės juo komponuoti ir gaminti nuostabius gėlių žiedus, kad atėjus žiemai galėtumėme džiaugtis auksinio rudens prisiminimais.

prienumuziejus.lt

 

Komentarai

komentarai