Įgyvendintas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas Prienų rajone (Balbieriškyje)

0
2114

balbieriskis_mykolo_krupaviciaus_alejaBe saugaus geriamojo vandens žmogus negali išgyventi. Jis yra gyvybiškai svarbus visuomenės sveikatai ir ekonomikos gerovei. Pasaulinė sveikatos organizacija daro išvadą, kad „prieigos prie saugaus geriamojo vandens ir sanitarinių sąlygų gerinimas gali būti naudingas ne tik sveikatai, nes taip užkertamas kelias per vandenį plintančioms ligoms“. Taip gali būti sutaupyta lėšų sveikatos priežiūros srityje, padidėti darbingų dienų metuose skaičius, pagerėti mokyklos lankomumas ir išsaugota gyvybė.

2014 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau  – Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Prienų vandenys“ (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Prienų rajone (Balbieriškyje) II etapas“ biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kurios pagrindu įgyvendinimo projektą.

2016 m. birželio mėn. projektui skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Bendra projekto vertė siekia apie 387 tūkst. Eur, iš jų – apie 367 tūkst. Eur sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.

Projekto įgyvendinimo metu pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklai Balbieriškyje. Vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus vykdė UAB „Gensera“, nutiesta apie 2,1 km vandentiekio tinklų ir apie 1,7 km nuotekų tinklų. Nauji nuotekų tinklai skirti surinkti buitines nuotekas iš gyvenamųjų namų, o nauji vandentiekio tinklai skirti aprūpinti žmones geriamu vandeniu bei užtikrinti vandens tiekimo patikimumą. Patikimas vandens tiekimas gyventojams, tinkamas buitinių nuotekų surinkimas ir valymas yra svarbūs veiksniai, keliantys Prienų rajono gerovės lygį bei gyventojų higienos sąlygas ir sprendžiantis aplinkosaugines rajono problemas.

Paklojus centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, gyventojai, neturintys kitų nuotekų tvarkymo būdų arba negalintys užtikrinti esamų individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sandarumo, turi galimybę jungtis prie naujai sukurtos vandentvarkos infrastruktūros.
UAB „Prienų vandenys“ ragina visus gyventojus, kurių namai yra šalia paklotų tinklų, bet dar nėra pajungti, nedelsti ir kreiptis dėl pasijungimo ir paslaugų sutarčių sudarymo. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas yra būtina sąlyga ateityje toliau ES paramos lėšomis vystyti Prienų rajono gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai