Prienų JRT susirinkime buvo sprendžiami aktualūs jaunimui klausimai

0
980

2021 m. balandžio 7 d. nuotoliniu būdu vyko Prienų Jaunimo reikalų tarybos (toliau Prienų JRT) susirinkimas.

Posėdyje dalyvavo JRT nariai: Danielius Aldakauskas, Loreta Jakinevičienė, Kristijonas Raibužis, Mindaugas Rukas, Vytautas Jonelis, Jūratė Saikevičiūtė, Andrius Grumadas. Svečio teisėmis dalyvavo Viktorija Bielevičienė – LSDJS filialo „Prienų skyrius“ pirmininkė ir Larisa Šaltienė – Asociacijos „Iš idėjos” pirmininkė.

Prienų JRT pirmininkas Mindaugas Rukas pristatė 2021 m. veiklos planą. Kristijonas Raibužis pasiūlė į veiklos planą įtraukti projektą „Savivalda gyvai“, kurio metu jauni žmonės turės galimybę susipažinti su Prienų rajono savivaldybės vadovų ir skyrių specialistų darbo pobūdžiu iš arčiau.

Buvo pristatytos 2020 m. vykdytos veiklos. Nutarta veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai pristatyti 2021 gegužės mėnesį.

Taip pat pristatyta naujai įsteigta Jaunimo organizacijų taryba „Laimingas Prienų kraštas“. Jos steigėjai tapo: VšĮ Jaunimo organizacija „Prienai”, Asociacija „Iš idėjos” ir Asociacija „Stakliškių jaunimo klubas“. Jaunimo organizacijų taryba vienija daugumą Prienų rajone veikiančių jaunimo organizacijų.

JRT pirmininkas kalbėjo, kad į Lietuvos moksleivių sąjungą (toliau LMS) jau įstojo kelios Prienų rajono mokyklos, beliko surasti moksleivį, kuris būtų išrinktas LMS Prienų padalinio vadovu. Buvo nutarta pakviesti visų rajono mokyklų atstovus į susitikimą dėl Prienų LMS padalinio vadovo išrinkimo.

Vyko diskusija dėl Jaunimo dienos Prienuose 2021 m. Nutarta sukviesti Prienų rajono jaunimo organizacijų atstovus ir Atviros jaunimo erdvės „Prienas“ vadovę Živilę Rusevičienę pasitarimui dėl jaunimo dienos Prienuose organizavimo.

Jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė pristatė gautą informaciją iš Jaunimo reikalų departamento, kur prašoma, kad Prienų JRT kartu su jaunimo reikalų koordinatore rinktų informaciją apie pandemijos pasekmes jaunimui. Buvo nutarta paruošti internetinę apklausą ir ją išsiųsti Prienų rajono mokykloms.

Prienų JRT informacija

Komentarai

komentarai