Prienų bendruomenės projektas – kaip galimybių oazė kiekvienam ieškančiam

0
1375

Asociacija Prienų bendruomenė nuo 2018 metų rudens vykdė Prienų miesto vietos veiklos grupės projektą „Darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų (re)integracija į darbo rinką“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-18-0001).

Tikslas – pagerinti darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes Prienų mieste, įgyvendinant neformaliojo švietimo iniciatyvas jų užimtumui didinti.

Įgyvendinant projekto tikslą vyko darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas, siekiant įtraukti juos į darbo rinką, neformalųjį švietimą, praktinę darbinę veiklą (tikslinės grupės dalyvių asmeninių, socialinių ir profesinių poreikių vertinimas; individualios tikslinės grupės dalyvių konsultacijos, atsižvelgiant į jų asmeninius, socialinius ir profesinius gebėjimus; profesinių kompetencijų vertinimas). Šių veiklų metu tikslinės grupės dalyviai buvo skatinami pažinti save, kėlė savo savivertę, gerino bendravimo įgūdžius.

Darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų socialinių įgūdžių atstatymo ir profesinių (darbinių) įgūdžių mokymai (socialinių įgūdžių atstatymo grupių ir darbinių įgūdžių ugdymo grupių mokymai – po 21 val. mokymų grupei) buvo skirti motyvacijos dirbti kėlimui, verslo plano sudarymui, kuomet tikslinės grupės dalyviai mokėsi profesinės veiklos planavimo, verslumo ir kitų darbinių įgūdžių.

Projekto laikotarpiu buvo dirbta su 14 tikslinės grupės dalyvių. Mokymai ir konsultacijos vyko Prienų bendruomenės patalpose (Statybininkų g. 4, Prienai).

Profesinių (darbinių) mokymų laikotarpiu 8 organizacijos savanoriai organizavo tikslinės grupės dalyviams praktinius užsiėmimus, kurių metu vyko praktinis dalyvių darbinių įgūdžių atstatymas, motyvavimo darbui ABC.

Projekto rezultatai džiugina, nes iš 14 tikslinės grupės dalyvių – darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų – šeši žmonės įsidarbino, vienas pradėjo lankyti 9 mėnesių floristikos kursus (projekto laukiamuose rezultatuose buvome nusimatę, kad ne mažiau kaip 3 dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerės), 6 savanoriai toliau savanoriauja organizacijos veiklose.

Galime teigti, kad projekto veiklos prisidėjo prie darnaus vystymosi principų, numatytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, įgyvendinimo. Veiklos, susijusios su paslaugų bedarbiams ir neaktyviems asmenims organizavimu ir koordinavimu, prisidėjo ir prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, asociacija Prienų bendruomenė organizuodama įvairius mokymus bei užsiėmimus prisidėjo prie visuomenės švietimo ir socialinio vystymosi, ugdant socialinius gebėjimus.

Didžiuojamės projekto „Darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų (re)integracija į darbo rinką“ dalyvių pasiekimais ir linkime jiems visiškos savirealizacijos – mylimos veiklos, mylimo darbo, svajonių išsipildymo.

Projekto vadovė Vilma Bražukaitienė

Komentarai

komentarai