Pradėjo veikti naujos sudėties Prienų r. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

0
534

Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro 8 nariai: Saulius Narūnas – kaimo bendruomenės „Balbieriškis“ pirmininkas, Virginija Pempienė – Jiezno žmonių su negalia sąjungos pirmininkė, Larisa Šaltienė – asociacijos „Iš idėjos“ pirmininkė, Irena Karsokaitė – VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pietvakarių centro socialinė darbuotoja, LASS Prienų rajono filialo pirmininkė, Zita Matukaitienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Raimonda Kubilienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, Oksana Radzvilavičienė – Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė ir Aurelija Žemaitienė – Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Bendrojo skyriaus vadovė. Nevyriausybinių organizacijų tarybos tikslas – skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

Liepos 19 d. įvyko Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmasis posėdis, kuriame Taryba išsirinko pirmininką ir pavaduotoją. Tarybos pirmininku tapo Saulius Narūnas, jo pavaduotoja – Raimonda Kubilienė. Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami dvejiems metams.

Be pirmininko rinkimų, Nevyriausybinių organizacijų taryba diskutavo apie nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių projektines veiklas, galimus sunkumus, su kuriais jos susiduria rengdamos projektus, kokia pagalba būtų naudinga. Siekiant skatinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veiklą, nutarta tai aptarti kitame Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje.

Prienų r. savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos informacija

Komentarai

komentarai