Pirmasis naujos sudėties Prienų r. savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos posėdis

0
336

2023 m. pabaigoje Prienų rajono savivaldybės mažoje salėje vyko pirmasis naujos sudėties Jaunimo reikalų tarybos posėdis.

Prienų jaunimo reikalų tarybą (Prienų JRT) sudaro aštuoni nariai: Ieva Rukaitė, asociacijos „Iš idėjos“ atstovė; Simona Vaicekauskaitė-Šalčė, Prienų r. savivaldybės tarybos narė; Rugilė Macijauskaitė, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Prienų skyrius“ atstovė; Raimonda Kubilienė, Prienų r. savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė; Aurimas Kamarauskas, asociacijos „Stakliškių jaunimo klubas“ atstovas; Artiomas Marchockis, Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas; Jovydas Juocevičius, Prienų r. savivaldybės tarybos narys; Elžbieta Pilipavičiūtė, VšĮ Jaunimo organizacijos „Prienai“ atstovė.

Susirinkime svečio teisėmis dalyvavo: Mindaugas Rukas, asociacijos „Laimingas Prienų kraštas“ vadovas.

Svarstyta dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamento tvirtinimo. Sekretorė buvo visiems išsiuntusi susipažinimui paruoštą darbo reglamentą. Simona Vaicekauskaitė-Šalčė pasiūlė pakeisti 9.3 ir 9.4 punktus, su papildymu. Pritarta  Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentui su pakeitimais.

Svarstyta dėl Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko rinkimo. Kandidatu į Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkus buvo pasiūlyta Ieva Rukaitė. Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininke išrinkta Ieva Rukaitė!

Svarstyta dėl  Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo rinkimo. Buvo pasiūlyta vienas kandidatas – Artiomas Marchockis. Prienų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Artiomas Marchockis!

Sutarta sekantį Prienų JRT susirinkimą šaukti 2024 m. sausio 24 dieną.

Prienų JRT informacija

 

Komentarai

komentarai