Patvirtintas traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo grafikas

0
1205

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 483 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinės priežiūros“ ir atsižvelgdama į Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų techninės apžiūros tvarkos“, Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė patvirtino Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo 2020 metais Prienų rajone grafiką (pridedama).

Žemės ūkio technikos savininkai techniką apžiūrai pristato pagal grafiką į jiems artimiausią vietą. Už traktoriaus, savaeigės mašinos apžiūrą savininkas privalo sumokėti – 6,80 Eur, už priekabos apžiūrą – 5,50 Eur. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabos techninės apžiūros atlikimą ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 Eur valstybės rinkliava.

Valstybės rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas – 53069. Patvirtinimui apie sumokėtą mokestį techninės apžiūros metu pateikiamas kvitas ar kitas apmokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Informacija tel.:  (8 615) 34136, (8 655) 56910

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai