Paskutinis šių metų pasitarimas su seniūnais

0
264

Gruodžio 16 d. vykusiame nuotoliniame pasitarime su seniūnais buvo aptarti kvalifikacijos kėlimo, naudojimosi dokumentų valdymo sistema, laikinų darbų jaunimui vasaros metu programos, kelių eiliškumo sudarymo tvarkos papildymo bei kiti klausimai. Nuotoliniame pasitarime dalyvavo ir Užimtumo tarnybos Prienų skyriaus ir UAB „Kauno švara“ atstovai.

Užimtumo tarnybos Prienų skyriaus vedėja Jūratė Radzevičienė, pristatydama situaciją darbo rinkoje, paminėjo, kad Prienų rajone yra mažiausias nedarbas Kauno regione. Anot vedėjos, nedarbas nuo metų pradžios ženkliai sumažėjo, žmonės aktyviau integruojasi į darbo rinką, bet laisvų darbo vietų taip pat netrūksta. Pažymėta, kad šiuo metu Prienų rajono savivaldybėje yra 1500 registruotų bedarbių, o kitais metais tarnybos laukia didelis darbas motyvuoti registruotus nedirbančius asmenis įsigyti paklausias profesijas mūsų rajono ir aplinkinių rajonų darbo rinkose.

Pasitarime akcentuota seniūnų, bendruomenių lyderių bendradarbiavimo su Užimtumo tarnyba svarba, keičiantis informacija apie asmenis, kuriems reikalinga pagalba padedant integruotis į darbo rinką, taip pat apie darbo jėgos poreikį laikiniems darbams ir kitais aktualiais klausimais. Aptartos ir Savivaldybės iniciatyvos bei bendradarbiavimo galimybės su Užimtumo tarnyba dėl moksleivių ir jaunimo įdarbinimo vasaros metu.

Sutarta, kad prireikus į pasitarimus su seniūnais Užimtumo tarnybos atstovai bus kviečiami ir ateityje.

Su UAB „Kauno švara“ atstovu buvo aptarti atliekų surinkimo ir išvežimo klausimai. Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, kad kai kuriose atliekų aikštelėse yra padidėjęs stambiųjų, tekstilės atliekų kiekis, ir prašė bendrovę atkreipti dėmesį, ar nepatenka tarp jų juridinių asmenų atliekų, taip pat ragino apie problemines vietas informuoti Savivaldybę, kad būtų imtasi papildomų priemonių.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė ir Bendrojo skyriaus vedėja Jūratė Mickevičienė pristatė seniūnams aktualijas ir pasikeitimus dėl seniūnijų darbuotojų mokymų, kvalifikacijos kėlimo, dokumentų valdymo sistemos, naudojimosi pažangesniais darbo metodais ir bendradarbiavimo su Savivaldybės specialistais.

Pasitarime aptartas klausimas dėl jaunimo laikinų darbų vasaros metu ir bendruomenių įtraukimo į viešųjų erdvių tvarkymą ar kitas visuomenines veiklas gaunant finansavimą iš bendruomenių rėmimo programos. Anot seniūnų, dauguma bendruomenių pritaria tokiam pasiūlymui ir laukia programos aprašo.

Jaunimo (nuo 14 iki 19 metų) įdarbinimo vasaros laikotarpiu programą, kurią siūlo ir finansavimą skiria Jaunimo reikalų departamentas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pristatė jaunimo reikalų koordinatorė Roberta Revuckienė.

Vadovų nuomone, tai puiki priemonė vasaros metu įsidarbinti ne tik moksleiviams, bet ir studentams, todėl, jei Taryba pritartų, būtų galima savivaldybės biudžete numatyti didesnę finansinės paramos dalį.

Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė trumpai informavo, kad bus patikslinti ir papildyti kelių, šaligatvių, kiemų aikštelių prioritetinių tvarkų aprašai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami prioritetiniai objektai seniūnijose.

Pasitarimo pabaigoje administracijos direktorė informavo planuojanti atgaivinti seniūnų metinių veiklos ataskaitų ir kitų metų planuojamų darbų aptarimus, taip pat palinkėjo visiems ramaus švenčių laukimo.

Gražaus šventinio laikotarpio, sėkmingų ateinančių metų seniūnams palinkėjo ir kiti vadovai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai