Pasitarime su seniūnijų seniūnais aptarti ūkiniai, socialiniai, vietinio užimtumo klausimai

0
1384

Rugsėjo 6 d. vyko Savivaldybės vadovų ir seniūnijų seniūnų pasitarimas. Pasitarime su Kauno teritorinės darbo biržos Prienų klientų aptarnavimo skyriaus vedėju N. Grudzinsku, vedėjo pavaduotoja J. Radzevičiene aptarta užimtumo didinimo programa, vietinio užimtumo iniciatyvų aktualijos, atkreiptas dėmesys į glaudesnį seniūnijų, Darbo biržos ir Savivaldybės bendradarbiavimą, sprendžiant asmenų, turinčių socialinių sunkumų, užimtumo didinimo, įdarbinimo problemas ir griežtinant pašalpų mokėjimo tvarką, ypač darbingiems, bet vengiantiems dirbti asmenims.

KTU Architektūros ir statybos instituto Teritorijų planavimo centro atstovas dr. E. Ramanauskas pristatė Prienų miesto ir Prienų rajono teritorijų bendrųjų planų koregavimo esamos būklės analizę ir pirminį koregavimo planą. Sutarta, kad seniūnai pateiks savo pastabas, o vėliau preliminarus bendrasis planas bus pateiktas svarstyti visuomenei.

Pasitarime meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad nauja apmokėjimo už atliekų tvarkymą, konteinerių pakeitimo tvarka neatitinka gyventojų lūkesčių ir kelia daug klausimų. Piktindamasis susiklosčiusia situacija jis paprašė seniūnų surinkti gyventojų prašymus, nusiskundimus dėl neatitikimų sąskaitose, kitas pastabas ir pateikti Savivaldybei, kuri artimiausiu metu inicijuos susitikimą su ARATC vadovais. Taip pat meras paragino skirti didesnį dėmesį keliams, kuriais mokykliniais autobusais vaikai vežiojami į mokyklas.

Su seniūnais taip pat aptartos artėjančių savivaldybės rudens ir sporto švenčių, bendruomeninės veiklos rėmimo programos, išorinės reklamos įrengimo taisyklių laikymosi, kelių ir pakelių priežiūros klausimai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai