Pasitarimas su seniūnais ir specialistais dėl kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis

0
307

Lapkričio 18 d. vyko Administracijos vadovų, specialistų, seniūnų ir UAB „Prienų butų ūkis“ vadovų nuotolinis pasitarimas, kurio metu pristatytas projektas dėl kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis.

Be seniūnų, pasitarime dalyvavo Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, direktorės pavaduotojas Algis Marcinkevičius, mero patarėja Agnė Dargužienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Diana Budbergienė, UAB „Prienų butų ūkis“ vadovas Algis Valatka.

Neprižiūrimų ir apleistų kapaviečių yra kiekvienose kapinėse, tačiau trūksta teisinių instrumentų, kurių pagrindu būtų galima tokias kapavietes identifikuoti, pripažinti jas neprižiūrimomis ir teisę laidoti tokiose kapavietėse galbūt perleisti kitiems asmenims.

Nuotolinio pasitarimo metu atkreiptas dėmesys, kad artimiausiu metu planuojama neprižiūrimų kapinių kontrolė, t. y. neprižiūrimos kapavietės bus stebimos 1 metus, dar 1 metus bus vykdoma atsakingų už kapavietės priežiūrą asmenų paieška (paliekamos lentelės su įspėjimu, kad reikia sutvarkyti kapavietę, imamasi kitų priemonių atsakingų už kapavietės priežiūrą asmenų paieškai). Praėjus šiam laikui, neprižiūrimų kapaviečių sąrašas bus pateiktas svarstyti sudarytai komisijai. Komisija, apžiūrėjusi galbūt neprižiūrimas kapavietes, ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo informacijos apie šias kapavietes paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje priims sprendimą dėl jų pripažinimo neprižiūrimomis. Savivaldybės interneto svetainėje paskelbus pripažintų neprižiūrimomis kapaviečių sąrašus, komisija nagrinės asmenų pateiktus nustatytos formos prašymus dėl neprižiūrima pripažintos kapavietės priežiūros.

Diskusijos metu buvo pateikta pastabų bei pasiūlymų dėl galbūt neprižiūrimų kapaviečių kriterijų nustatymo, duomenų pateikimo. Šis procesas ilgas, keliantis daug diskusijų ir klausimų, tačiau, kaip pažymėjo Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė, klausimas labai aktualus, todėl, kuo anksčiau bus įvertinta kapaviečių būklė ir atlikta stebėsena, tuo geriau būsime pasiruošę įgyvendinti planuojamus pokyčius.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai