Parama skiriama dviems Prienų miesto VVG projektams

0
2462

2017 m. liepos 3 d. pirmojo kvietimo, teikti vietos projektų paraiškas Prienų miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijai įgyvendinti, metu Prienų miesto VVG gavo 5 projektinius pasiūlymus.

Projektiniai pasiūlymai buvo vertinami dvejais etapais. Pirmame etape vyko projektinių pasiūlymų administracinis bei naudos ir kokybės vertinimai, kuriuos atliko du Prienų miesto VVG valdybos patvirtinti vertintojai. Antrame vertinimo etape jau tik 4 projektiniai pasiūlymai buvo pateikti vertinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (VRM).

Sėkmingai įvertinus visus projektinius pasiūlymus VRM pareiškėjams išsiuntė kvietimus teikti projektų paraiškas Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Po labai ilgai trukusio ESFA vertinimo etapo galutines vertinimo pastabas pavyko pateikti tik dviems Prienų miesto VVG pareiškėjams: Futbolo klubui „Prienai” ir Asociacijai „Prienų bendruomenė”.

Futbolo klubas „Prienai” skatins jaunuolius, iš socialinių rizikos grupių, įsitraukti į aktyvią sportinę veiklą

Futbolo klubas „Prienai“ įgyvendins projektą „Prienų miesto jaunimo įtraukimas į futbolo klubo „Prienai” sportinę veiklą, siekiant ugdyti ir palaikyti jų socialinius įgūdžius”. Projektas pateiktas pagal Prienų miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų skirtų socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, teikimą mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste“ 1.1. uždavinio „Teikti socialines ir sociakultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, sveikatos, socialinės rizikos ir (ar) skurdo (bei kitų veiksnių) esantiems asmenims“ 1.1.8 veiksmą „Nusikalsti linkusio jaunimo (nuo 16 m.), esančio socialinės rizikos grupėje, socialinių įgūdžių įgijimas ir palaikymas per sportinę veiklą”.

Projekto tikslas – Prienų miesto jaunimo, esančio socialinės rizikos grupėse, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas per aktyvią sportinę veiklą. Projekto metu jaunimas, iš socialinės rizikos grupių, bus įtraukiamas į aktyvią sportinę veiklą. Sportuojantys projekto dalyviai bus skatinami siekti kuo aukštesnių sportinių rezultatų, atsisakyti žalingų įpročių. Kartu su jaunimu, iš socialinės rizikos grupių, sportuos ir jaunimas, kuris gyvena normaliose šeimose. Taip bus rodomas pavyzdys, kad įdedami rezultatai sporte, moksle bei bendravime duoda konkrečią naudą. Per pozityvaus pavyzdžio rodymą bus skatinama siekti tikslų ne tik sporte, bet ir moksle, darbo rinkoje. Taip jaunimas, iš socialinių rizikos grupių, bus skatinamas integruotis ne tik į darbo rinką, bet ir į sporto bendruomenę bei turiningai leisti laisvalaikį, atsisakant žalingų įpročių.

Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys asmenys: daugiavaikių šeimų nariai nuo 16 iki 18 metų, likę be tėvų globos vaikai nuo 16 iki 18 metų, socialinės rizikos grupėse esantys vaikai nuo 16 iki 18 metų, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai nuo 16 iki 29 metų.

Prienų bendruomenė sieks pagerinti bedarbių ir neaktyvių asmenų galimybes įsidarbinti

Prienų bendruomenė įgyvendins projektą „Darbingų bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų (re)integracija į darbo rinką”. Projektas pateiktas pagal Prienų miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Įgyvendinti užimtumo iniciatyvas, siekiant pagerinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes“ 2.1. uždavinio „Įgyvendinti neformaliojo švietimo iniciatyvas skirtas darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų užimtumui didinti“ 2.1.4. veiksmą „Darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų konsultavimas ir kita pagalba reikalinga (re)integruotis į darbo rinką“.

Projekto tikslas – pagerinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų įsidarbinimo galimybes Prienų mieste, įgyvendinant neformaliojo švietimo iniciatyvas jų užimtumui didinti. Projekto tikslui pasiekti bus vykdoma įvairios veiklos: darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas, siekiant įtraukti juos į darbo rinką, neformalųjį švietimą, visuomeninę bei sociakultūrinę veiklą. Mokymus ves kvalifikuoti specialistai turintys ilgalaikių bedarbių – konsultavimo patirties. Mokymai vyks Prienų bendruomenės patalpose (Statybininkų g. 4, Prienai). Per 1 metus planuojama dirbti su 2 grupėmis.

Laukiama galutinio ESFA įvertinimo

Šiuo metu Prienų miesto VVG laukia oficialaus laiško iš ESFA, kad projektams yra skirtas finansavimas ir jie gali būti pradėti įgyvendinti. Projektai finansuojami Europos Socialinio fondo lėšomis.

Prienų miesto VVG informacija

 

Komentarai

komentarai