Pagal mokinių pasiekimus Pakuonio pagrindinė mokykla šeštoje vietoje Lietuvoje

0
2191

Prienų r. Pakuonio pagrindinė mokykla tikrai nedidelė, bet sugebėjo tapti stipri ir pažangi. Tai teigiama žurnale „Reitingai. Kokybė. Geriausios pradinės mokyklos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, profesinės mokyklos, kolegijos, universitetai“ (2017 m. gegužės – gruodžio/ Nr. 1 (7)), kur Pakuonio pagrindinė mokykla pagal 2016 m. dešimtos klasės mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus yra tarp lyderių ir užima aukštą šeštą vietą Lietuvoje (iš apie 170 mažesniųjų mokyklų). Lietuvių k. ir matematikos mokinių pasiekimų patikrinimo bendras pažymio vidurkis – 7,375 (yra mokyklų, kur bendras pažymio vidurkis 2,44 –3,25). Iš viso Lietuvoje yra 400 mokyklų ir Pakuonio pagrindinė mokykla šioje rikiuotėje taip pat viršuje (11 vieta).

Gintaro Sarafino straipsnyje „Tūkstančiai mokinių Lietuvos mokyklose daro bet ką, tik ne mokosi“ analizuojama, kodėl pagrindinės mokyklos tapo silpniausia švietimo grandimi Lietuvoje? Gerus ar bent pakenčiamus rezultatus pasiekia tik 90 pagrindinių mokyklų iš 400, teigiama straipsnyje. Kalbinami ekspertai, profesionalai, vardijamos priežastys. Švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas Ričardas Ališauskas sako: „Mokytis galėtume ir iš gražių pavyzdžių Lietuvoje, nes mūsų šalyje ne visos pagrindinės mokyklos yra prastos, turime ir tikrai šaunių atvejų. Tarkime, nuvažiuokite į Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinę mokyklą, Pakuonio pagrindinę mokyklą, Aukštelkės mokyklą ir tikrai nustebsite… Jeigu pagrindinės mokyklos siekia progresuoti, manau, turėtų ieškoti kuo išsiskirti iš kitų savivaldybės mokyklų, naudoti kitokius mokymo būdus, tai yra labiau praktinius, o ne teorinius, bandyti mokinius pritraukti puikia atmosfera, santykiais, popamokine veikla. Galbūt galėtų akcentuoti, kad nenurašo nė vieno vaiko ir kiekvienam padeda atskleisti savo gebėjimus.“

Žurnale pateikiama ir mokyklų ketvirtų bei aštuntų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatų palyginimai. Pagal ketvirtokų rezultatus Pakuonio pagrindinė mokykla užima labai aukštą 26 vietą Lietuvoje, o pagal aštuntokų standartizuotų testų rezultatus – 76 vietą. Tai geriausi rezultatai ir rajone.

Žurnale spausdinamas straipsnelis „Svarbu, kad kiekvienas vaikas jaustų asmeninę pažangą“ apie Pakuonio pagrindinę mokyklą su direktorės A. Vaicekauskienės mintimis apie tai, ką daro, kad mokykla taptų tikrai stipri ir pažangi. „Mes labai stengiamės dėl savo vaikų, rūpinamės, kad jie darytų asmeninę pažangą ir patys ją jaustų. Itin svarbu kiekvieną vaiką, kiekvieną jauną žmogų laikyti asmenybe, vertybe, svarbu tikėti kiekvienu vaiku, su juo dirbti, jam padėti ir tai kels visą mokyklą, gerins atmosferą joje,“ – teigia ji.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai