Oninių šventė Užuguostyje mena 100 metų istoriją

0
3037

Paskutinį liepos savaitgalį Užuguostyje, kaip ir daugelyje kitų vietovių Prienų rajone bei visoje Lietuvoje, kaimo bendruomenė šventė Onines. Liepos mėnesį ir didžiuosius metų darbus vainikuojanti tradicinė šventė Užuguostyje išsiskiria savo prigimtimi – Oninės minimos Užuguosčio krašto didvyrei Onai ir visų motinų, kurių šeimos buvo išžudytos partizaninės kovos laikotarpiu, skausmui atminti.

Užuguosčio parapijoje Šv. Onos atlaidai buvo įsteigti klebono Jono Sadūno ir šeimos tragediją išgyvenusios parapijietės Onos Stasiūnienės iniciatyva. Parapijiečių atsiminimai byloja, kad 1918 m., vykstant nepriklausomybės kovoms, tragiškai nukentėjo Stasiūnų šeima – šeimos sušaudymo metu į krūtinę sužeista, bet vienintelė išgyvenusi Ona visą savo likusį gyvenimą skyrė bažnyčiai. Didžiulę netektį ir skausmą išgyvenusi motina visą savo turtą paaukojo bažnyčiai, o tuometinis Užuguosčio parapijos klebonas J. Sadūnas į bažnyčią atgabeno Šv. Onos paveikslą ir pasirūpino Šv. Onos atlaidų įsteigimu. Tą dieną kartu su kitais parapijiečiais minėdama Šv. Onos atlaidus O.Stasiūnienė mergaičių prašydavo: „Nors Onos dieną prisiminkite mane ir mano skausmą…“

Nuo tol jau daugelį metų paskutinį liepos sekmadienį Užuguostyje prisimenama ši istorija, atiduodama pagarba tragiškus įvykius išgyvenusios motinoms, meldžiamasi už jas. O kad ši Užuguosčio krašto istorija nenugrimztų užmarštin, nuo 2012 metų Užuguosčio kaimo bendruomenės „Užuguostis“ iniciatyva ši diena tavo tradicine Užuguosčio kaimo bendruomenės švente.

Prieš Šv. Mišias bažnyčioje varduvininkes sveikina, koncertuoja ir savo gyvenimiška patirtimi dalijasi jaunoji Užuguosčio karta – jaunimas, kuriam šis kraštas bei jo tradicijos yra brangi vertybė, kuris domisi savo šaknimis, gerbia čia gyvenančius senolius, domisi jų gyvenimu ir stengiasi iš jų perimti istorinę atmintį, patirtį bei vertybes.

Šventėje dalyvavusi kraštietė aktorė Giedrė Kederytė pasidalino jautria savo istorija apie auginančią meilę, kuri ne visada yra patogi ir paragino žmones išlikti su meile žmonėms, su kuriais galbūt ne visada būna patogu ir lengva. „Tik tada ta meilė nebus tuščia ir augins“, – pažymėjo ji. Šie jaunos kraštietės žodžiai giliai įstrigo kiekvienam, privertė susimąstyti ir įkvėpė.

Tradiciškai po Šv. Mišių Oninių šventės minėjimas persikelė į Užuguosčio sporto salę, kur šiemet susirinkusiuosius linksmino Stakliškių moterų ansamblis “Guosta” ir folkloro grupė “Ratilai”. Tradicinės šventės iniciatorė bendruomenės „Užuguostis“ pirmininkė Danutė Sodaitienė kvietė visus vaišintis ir linksmintis, eiles ir pamąstymus apie duonos svarbą žmogui skaitė renginio vedėjai Aistė Taletavičiūtė ir Eimantas Simanavičius.

Susirinkusieji į šventę turėjo progą susipažinti su šventės foto akimirkų metraščiu, kurį pristatė šventės scenarijaus autorė, renginio administratorė Onutė Ročienė. Prasidėjus šventiniam renginiui pirmiausia buvo pagerbti nuo ryto tradicinėse sporto varžybose dalyvavę Užuguosčio sportininkai, kurie išbandė savo jėgas iš ištvermę bėgime aplink Užuguostį, kaladės metimo per vartus, automobilio tempimo ir smiginio varžybose. Geriausiems atiteko atminimo taurės ir diplomai, o visiems – specialios proginės monetos „Dalelė Lietuvos su Tavimi“. Sporto varžybas surengė ir sportininkams medalius įteikė Gintautas Sodaitis.

Šventėje dalyvaujančios vyriausios Užuguosčio krašto varduvininkės džiaugėsi, kad jų gražiam vardui skiriama tiek dėmesio ir tarpusavyje diskutavo, ką daryti, kad Užuguostyje atsirastų daugiau Onučių, kad šiuo vardu krikštytų naujagimes ir šis vardas Užuguostyje neišnyktų. „Ankčiau šis vardas buvo labai populiarus, šiais laikais primištas, bet džiaugiamės, kad nepamirštas. Ankčiau Onines švęsdavome po mišių su artimaisiais ir kaimynais, o dabar jau eilę metų švenčiame su visais, o tai yra labai smagu ir praskraidina mūsų kasdienines dienas“, – šventės metu kalbėjo bendravardės Ona Aleksiūnienė ir Ona Klimašauskienė.

Oninių šventės minėjimas taip pat žymi naujo derliaus pradžią, todėl ypatinga pagarba atiduodama pirmajam šių metų derliaus duonos kepalui, kurį savo jaukiuose namuose iškepė Martynas ir Vilma Breikštai. Pagarbus pirmosios riekės atpjovimas ir duonos ragavimas – tarsi ritualas, kuris sustiprina ryšį tarp žmonių, suteikia naujų jėgų, tikėjimo, įprasmina bendrystę.

Užuguosčio kaimo bendruomenė „Užuguostis“ išreiškė padėką susirinkusiems drauge švęsti šią dieną bei padėkojo visiems prisidėjusiems prie šventės įgyvendinimo. Finansinę paramą renginiui suteikė LR Žemės ūkio ministerija.

Jolita Mažeikienė

Komentarai

komentarai