Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje esantys piliakalniai ir pilkapynai

0
4430

2Piliakalniai

Piliakalniai yra gražiausia ir visuomenei žinomiausia archeologijos paminklų rūšis.

Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje yra 18 piliakalnių. Piliakalniai išdėstę palei Nemuną 10-20 km atstumu vienas nuo kito – jie buvo dalis pirmosios gynybinės linijos. Nuo parko pietrytinės ribos keliaujant žemupio link, piliakalniai eilės tvarka išsidėstę taip: Punios, Šilėnų, Nemajūnų, Margaravos, Norkūnų, Norkūnų II, Pabrasčių, Naravų, Mačiūnų, Žarijų, Žarijų II, Pošvenčio, Birštono, Pelekonių, Pelekonių II, Pelekonių III. Prie Verknės stūkso du piliakalniai – Babronių ir Paverknių. Archeologų tyrinėti Punios ir Norkūnų piliakalniai, kiti tik žvalgyti.

Piliakalniai, esantys parko teritorijoje, skirtingi savo išvaizda, dydžiu, lankymo galimybėmis. Šilėnų, Pabrasčių1, Žarijų I ir II, Pelekonių  II ir III, Babronių piliakalniai sunkiai privažiuojami ir randami, apaugę medžiais. Nemajūnų, Margaravos, Norkūnų I ir II, Pelekonių I piliakalniai ne taip pasislėpę, yra arčiau pravažiuojamų kelių. Labiausiai tinkami lankymui yra Birštono, Punios, Pošvenčio, Prienų, Naravų, Paverknių piliakalniai. Tik pastarasis pasislėpęs giliame Verknės slėnyje, apsuptas šlaituose augančių medžių, gerokai apardytas upės, bet labai gražus. Nuo kitų penkių atsiveria toliai – miškai, lygumos su išsibarsčiusiomis sodybomis, Nemuno vingiai.

2014 metų rudenį patvirtintas devynioliktas piliakalnis – Matiešionių. Jis įsikūręs prie Jono Kazlausko tėviškės.

Pilkapynai

Pilkapynai Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje yra penki: Bundorių, Strazdinės, Šilaičių, Ivoniškių, Matiešionių.

Bundorių pilkapynas yra Punios šilo pietvakarinėje dalyje, lengvai pasiekiamas automobiliu ar dviračiu. Didesniame kaip 1 ha plote kompaktiškai išsidėstę  45 pilkapiai. Sampilų aukštis 1,2 m, skersmuo 5-10 m. Kapuose buvo laidojama sudeginti palaikai su įkapėmis. Rasta geležinių peilių, ietigalių, žalvarinių lankinių segių, geležinis plačiaašmenis kirvis. Datuojamas V-XI a.

Punios šile ant Nemuno kranto yra dar viena nedidelė aštuonių pilkapių grupė – Strazdinės pilkapynas. Datuojamas IV-V a.3

Šilaičių pilkapynas yra Vėžiongirėje, jame išlikę 22 pilkapiai. Jų dydis labai įvairus – nuo 4-6 m skersmens ir 0,3 m aukščio iki 15 m skersmens bei 1,5 m aukščio. Pilkapynas suardytas 1973 m. tiesiant dujotiekį. Radiniai: stipriai apdegusi balno kilpa, titnago dirbiniai, sudegę kaulai, geležies gargažiai. Pilkapynas priskiriamas X-XII a.

Ivoniškių pilkapynas atrastas tik 2006 m. Yra Žvėrinčiaus miške netoli Prienų, 1,9 ha ploto. Suskaičiuota net 57 įvairaus dydžio  pilkapiai.

2006 metais rastas Matiešionių pilkapynas. Jame 2 dideli pilkapiai.

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos informacija

 

Komentarai

komentarai