Naujasodžio piliakalnis ir Pažarsčio pilkapynas

0
2909

Naujasodžio piliakalnis yra Šilavoto pušyne. Įrengtas kalvos viršūnėje, Lašašos upelio dešiniajame krante. Aikštelė nuslinkusi į upelį, likęs nedidelis 4×7 m dydžio fragmentas, pailgas ŠV-PR kryptimi. Duomenų apie buvusį aikštelės dydį ir formą nėra. Ji iš V-Š pusių apjuosta 3 m aukščio, 19 m pločio pylimu, kurio 4-5 m aukščio išorinis šlaitas leidžiasi į 12 m pločio, 1 m gylio griovį (PV pusėje jis yra 9 m pločio, 2 m gylio). Šlaitai statūs, 15-16 m aukščio. Dėl archeologinių duomenų stokos, datavimas yra gana

XIX a. pab – XX a. Naujasodžio piliakalnis buvo svarbus netoliese gyvenusiai davatkėlių bendruomenei. Katekizacijos draudimo laikotarpiu, atokiai esantis piliakalnis tapo gera slaptaviete, į kurią rinkdavosi apylinkės vaikai. Į pamaldžių moterų vedamas pamokas, skirtas pasiruošti Šv. Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimo Sakramentui subėgdavo nemažas būrelis jaunimo.

Šilavoto kalvagūbrio pakilumoje suformuotas piliakalnis, XX a. pradžioje buvo ypatingai tinkama vieta vėjiniams malūnams. Jų čia stovėjo penki.

Visai netoli piliakalnio yra dar vienas labai reikšmingas archeologijos paminklas. Pietvakarių kryptimi, už 500 metrų yra Pažarsčio pilkapynas. Išsamiausi pilkapių archeologiniai tyrimai atlikti 1975–1976 metais. Jiems vadovavo žymus archeologas Mykolas Michelbertas.

Tyrinėjant pilkapyną aptikta 80 sampilų, tačiau archeologas nurodė, kad pilkapių čia turėjo būti daugiau, kadangi pilkapyno teritorijoje matyti duobės, lyg iškastų pilkapių žemės. Beveik visų sampilų pakraščiuose rasti apskriti akmenų vainikai. Mirusieji buvo laidoti nedeginti, aukštielninki, kai kurie palaidoti skobtiniuose karstuose.

Pažarsčio kaime esantis pilkapynas yra seniausias ir šiauriausiai nutolęs Jotvingių genties pilkapynas. Čia aptikti ir ankstesnio archeologinio palikimo pėdsakai. Kalvoje, kurioje supilti pilkapiai, anksčiau buvo akmens ir žalvario amžių gyvenvietė. Iš jos į pilkapių sampilus pateko to laikotarpio dirbinių.

Prienų krašto muziejaus padalinys Šilavoto Davatkynas vykdydamas projektą „Jotvingių gentį atspindinčio paveldo aktualizavimas: Naujasodžio piliakalnio ir Pažarsčio pilkapių pritaikymas turizmui“, įrengė nukreipiančius ženklus bei informacinius stendus. Projektą parėmė Kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė. Projekto partneriais tapo viešoji įstaiga „Meninė drožyba“, vadovaujama tautodailininko Algimanto Sakalausko bei Pasaulio lietuvių centras.

Istorikė vyr. Muziejininkė Viktorija Lincevičiūtė-Bielevičienė

Komentarai

komentarai