Nauja dividendų mokėjimo tvarka skatinamas valstybės įmonių ūkiškumas ir didesnė grąža valstybei

0
1603

1Rugpjūčio mėn. Vyriausybės posėdyje pritarta Finansų ministerijos siūlymui valstybės valdomų įmonių dividendus susieti su bendrovių nuosavo kapitalo grąžos rodikliu ir nustatyti visoms bendrovėms vienodą jų apskaičiavimo bazę – paskirstytinąjį pelną. Pakeitimai įsigalios nuo 2017 metų sausio 1 dienos.

„Nauja tvarka motyvuos valstybės įmones siekti didesnės nuosavo kapitalo grąžos, dirbti efektyviau, optimizuojant esamus veiklos procesus ir kapitalo struktūrą, nes kuo įmonė bus ūkiškesnė, tuo daugiau lėšų jai liks investicijoms į tolesnę plėtrą“, – sakė finansų ministrė Rasa Budbergytė. Ministrė atkreipė dėmesį, kad dabar galiojanti tvarka, kai bendrovės moka 7 procentus nuosavo kapitalo dydžio dividendus, tokių prielaidų ir motyvacijos nesukuria.

Pakeista tvarka numato, kad dividendams įmonės turės skirti nuo 60 proc. iki 85 proc. paskirstytinojo pelno. Bendrovės, kurios pasieks didesnę nuosavo kapitalo grąžą, mokės mažesnius dividendus ir likusią pelno dalį galės skirti investicijoms bei tolesnei įmonės plėtrai.

Tikimasi, kad šis žingsnis skatins valstybės įmones siekti didesnio pelno tiek didinant apyvartą, tiek mažinant sąnaudas, taip pat – efektyviau investuoti lėšas, kritiškiau vertinti investicijų atsiperkamumą.

Pagal naują tvarką bendrovių dividendų dydis, priklausomai nuo rezultatų, kis nuo 60 iki 85 procentų paskirstytinojo pelno. Dividendams už trumpesnį nei vienų finansinių metų laikotarpį būtų skiriama ne mažiau 60 proc. bendrovės paskirstytinojo pelno.

Vyriausybė turės teisę leisti įmonėms mokėti mažiau dividendų – pavyzdžiui, jei bendrovė įgyvendina valstybei svarbų ekonominį projektą arba, išmokėjus dividendus, jos nuosavas kapitalas taptų mažesnis už įstatinį, arba, jei nuosavą kapitalą viršytų skoliniai įsipareigojimai.

Vyriausybės pavedimu, Finansų ministerija iki lapkričio 1 d. turės parengti ir Vyriausybei pateikti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo projektą, kad tokia pati dividendų mokėjimo tvarka būtų taikoma valstybės ir savivaldybės įmonėms.

Naujovės taip pat prisidės įgyvendinant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas dėl valstybės valdomų įmonių.

LR Finansų ministerijos informacija

Komentarai

komentarai