Lankėsi Veiveriuose šilumos ūkio pertvarkos klausimais

0
2036

Liepos 1 d. dėl planuojamos šilumos ūkio pertvarkos Veiverių seniūnijoje lankėsi Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė, AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius R. Blaževičius, Savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai A. Seilius ir D. Sodaitis. Kartu su seniūnu V. Ramanausku buvo apžiūrėti objektai ir įvertintos galimybės.

Daugiausia paruošiamųjų darbų reikės atlikti Veiverių šaulių namuose, kuriuose numatoma įrengti šildymo sistemą.

Apžiūrėjus minėtus objektus nutarta, kad šiais metais bus stengiamasi apšiltinti Šaulių namų pamatus, sutvarkyti T. Žilinsko gimnazijos lietaus nuotekų surinkimo sistemą ir parengti techninius dokumentus. Šilumos trasų įrengimo darbai planuojami kitais metais.

Užbaigus darbus į vieną centralizuotai tiekiamos šilumos trasą bus sujungta T. Žilinsko gimnazija, Šaulių namai ir seniūnijos pastatas. Ateityje planuojama prijungti ir A. Kučingio meno mokyklą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai