Kviečiame gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus, skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti

0
700

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-297 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, skelbiama projektų idėjų pasiūlymų atranka.

2021 m. Prienų rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 50 000 Eur.

Projektai 100 proc. finansuojami iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Galimi pareiškėjai – Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai (ne jaunesni nei 16 metų), surinkę ne mažiau kaip 20 Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (ne jaunesnių nei 16 metų) parašų.

Projektų kategorijos

  1. Prienų miesto projektų kategorija – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami Prienų mieste, kurių apimtis nuo 1 iki 25 000 Eur.
  2. Prienų rajono projektų kategorija – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami Prienų rajone, išskyrus Prienų miestą, kurių apimtis nuo 1 iki 25 000 Eur.

 Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui

1. Projektas turi būti įgyvendinamas Prienų rajono savivaldybės teritorijoje  savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui.

2. Tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.

3. Projektas turi būti įgyvendinamas einamaisiais metais.

4. Projekto apimtis neviršija Prienų rajono savivaldybės einamųjų metų biudžete priemonei ir projekto kategorijai numatytos lėšų sumos.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą(Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas) ir pritarimą projekto idėjai(Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 2 priedas)

 Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu ir lietuvių kalba.

Projektų idėjų pasiūlymai iki š. m. kovo 15 d. 16.00 val. gali būti pateikiami tiesiogiai Prienų rajono savivaldybės administracijai užklijuotame voke (įmetami į dėžę, esančią prie Savivaldybės pastato durų, ant voko turi būti užrašyta „Projektų idėjų konkursui“), naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai, elektroniniu paštu investicijos@prienai.lt

Konsultacijos ir metodinė pagalba teikiama tel.  (8 319) 61 169, el. p. investicijos@prienai.lt

Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą galite rasti čia.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai