Kviečiame dirbti Prienų globos namų Sveikatos priežiūros skyriaus vadovu

0
3182

Pareigybė – Sveikatos priežiūros skyriaus vadovas.

Pareigybės lygis – A2.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – terminuota.

Darbo pobūdis:

 • organizuoti sveikatos priežiūrą globos namuose (prevencija, atstatomosios funkcijos, socialinė ir medicininė reabilitacija, slauga);
 • organizuoti bei koordinuoti sistemingą, nepertraukiamą darbą Sveikatos priežiūros skyriuje;
 • organizuoti gyventojų reabilitacijos procesą, vykdyti jo kontrolę;
 • rengti globos namų gyventojų sveikatinimo programas ir projektus, dalyvauti juos įgyvendinant;
 • dalyvauti gyventojų adaptacijos programoje bei jos rengime; dalyvauti priimant naują gyventoją; organizuoti gyventojų ir darbuotojų švietimą sveikatos priežiūros klausimais; nustatinėti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojams metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vertinti jų kasmetinę veiklą;
 • kontroliuoti Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiką, sudarinėti darbo grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • kontroliuoti, kad pavaldūs darbuotojai laikytųsi darbų saugos, gaisrinės saugos ir įrenginių naudojimo instrukcijų reikalavimų;
 • pagal kompetenciją instruktuoti pavaldžius darbuotojus pagal darbų ir gaisrinės saugos instrukcijas;
 • organizuoti pavaldaus personalo kvalifikacijos kėlimą;
 • teikti Sveikatos priežiūros skyriaus metines veiklos ataskaitas ir planus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros ar slaugos administravimo, vadovavimo ar koordinavimo srityje.
 • Žinoti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančių teisės aktų bei dokumentų valdymo reikalavimus.
 • Turėti bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus.
 • Žinoti darbo su neįgaliais ir senyvo amžiaus asmenimis, komandinio darbo ypatumus, gebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus.
 • Gebėti dirbti MS Microsoft Office programų paketu.

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinantys dokumentai;
 2. Gyvenimo aprašymas (nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, reikalingus įgūdžius, savo privalumų sąrašą, t. y., nurodyti dalykines savybes).

Dokumentai priimami iki 2019 m. sausio 9 d. darbo dienomis adresu: Panemunės g. 28, Prienai, LT-59116, arba el. p.: vita.matulyte@pgn.lt. Dėl išsamesnės informacijos apie atranką skambinkite tel. (8 319) 60 368.

Prienų globos namams reikalingi:

Kviečiame į Prienų globos namus

Jeigu Jūs namuose prižiūrite sunkiai sergantį, neįgalų ar senyvo amžiaus žmogų ir išvykdami neturite galimybių jį prižiūrėti, maloniai kviečiame pasinaudoti trumpalaikės socialinės globos/slaugos paslaugomis Prienų globos namuose. O gal tiesiog pavargote ir norite atsikvėpti dieną, kitą, savaitę ar net mėnesį?

Jei už paslaugą pagal sutartį galite mokėti patys ar vaikai, tereikia su Prienų globos namais susitarti dėl atvykimo laiko ir atvykus pasirašyti sutartį. Jei reikalinga savivaldybės lėšų dalis, pagal galiojančius LR teisės aktus Jūs turite kreiptis į savo deklaruotos gyvenamos vietos savivaldybės socialinį skyrių. Prienų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos:

 • suaugusiam asmeniui ar senyvo amžiaus asmeniui su sunkia negalia – 780 EUR per mėn.;
 • suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui – 665 EUR per mėn.

Maloniai kviečiame apžiūrėti mūsų globos namus darbo dienomis. Jei galite tik savaitgaliais, susiderinkime laiką nurodytais telefonais. Įsitikinsite, ar Jums, Jūsų slaugomam/globojamam žmogui būtų priimtinos sąlygos, aplinka, tvarka. Laukiame paklausimų darbo dienomis tel. (8 319) 60 401 – administracija, Jums patogiu laiku (8 319) 60 386 – socialiniai darbuotojai. Galite mums rašyti el. p. info@pgn.lt ar laiškus adresu Panemunės 28, LT-59116 Prienai. Internetinio p. adresas www.pgn.lt.

Prienų globos namų informacija

 

Komentarai

komentarai