Kultūros vertybių registre įregistruoti Stakliškių ir Jiezno seniūnijose esantys objektai

0
644

Informuojame, kad 2020-12-14 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje buvo nutarta:

1. Lietuvos partizano Juozo Karalevičiaus kapui (u. k. 45196), esančiam Jaunionių k., Stakliškių sen., Prienų r., suteikti teisinę apsaugą, įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;

2. Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vado Jono Česnulevičiaus-Sakalo ir kitų partizanų kautynių ir žūties vietai (u. k. 45172), esančiai Lingėniškių k., Jiezno sen., Prienų r., suteikti teisinę apsaugą, įrašyti į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objektų apskaitos dokumentacija galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje, adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai