Kultūros vertybių registras papildytas dar dviems objektais

0
563

Informuojame, kad 2020 m. spalio 5 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamo kultūros paveldo tarybos posėdyje buvo nutarta:

1. Suteikti apsaugą Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietai (u. k. 44098), esančiai Prienų r. sav., Sūkurių k., įrašyti į Kultūros vertybių registrą, numatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas;

2. Suteikti apsaugą Šilavoto NKVD-MGB būstinės pastatui (u. k. 44177), esančiam Prienų r. sav., Šilavoto k., Antano Radušio g. 17, įrašyti į Kultūros vertybių registrą, numatyti vertingąsias savybes, nacionalinį reikšmingumo lygmenį ir apibrėžti teritorijos ribas.

Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Su objektų apskaitos medžiaga galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai