„Kultūros centrai: nuolatinės kaitos  iššūkiai ir nūdienos realijos“

0
112

„Kultūros centrai: nuolatinės kaitos  iššūkiai ir nūdienos realijos“

2021 m. rugsėjo 20-22 d.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras (Vytauto g.35, Prienai) 

Daukšiagirės dvaro sodyba (Dvaro g.10, Daukšiagirės km. Prienų rajonas)

RUGSĖJO 20 D.

Prienų kultūros ir laisvalaikio centre

14.00 val. – Sueigos „Kultūros centrai: nuolatinės kaitos   iššūkiai ir nūdienos realijos“  tikslų ir uždavinių pristatymas, įžanginiai pasisakymai.

 • Romas Matulis – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas.
 • Alvydas Vaicekauskas – Prienų rajono savivaldybės meras.
 • Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė.

14.15 val. – Šalies kultūros politikos aktualijos. Kultūros centrų infrastruktūros ir veiklos perspektyvų  strateginės įžvalgos.

 • Vytautas Juozapaitis – Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas.
 • Simonas Kairys – Lietuvos Respublikos Kultūros ministras.
 • Jolanta Karpavičienė – Lietuvos Respublikos Prezidento Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovė, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja.
 • Gabrielė Žaidytė – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja kultūros klausimais.
 • Albinas Vilčinskas – Lietuvos Respublikos Kultūros viceministras.

17.00 val. – Kultūros centrų problematika. Lietuvos Respublikos  Kultūros centrų įstatymo naujos redakcijos projekto analizė.

 • Saulius Liausa – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius.
 • Romas Matulis – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas.
 • Virginija Naudžiūtė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė.

Daukšiagirės dvaro sodyboje

19.00 val. –  Prienų kultūros centro meno kolektyvų veiklos pristatymas. Dalyvauja Prienų kultūros centro meno kolektyvai: vokalinė grupė „Aksomas“ ir pramoginės muzikos grupė „Solo Plius“.

RUGSĖJO  21 D.

10.15 val. – Šilavoto Davatkynas. Netradicinių erdvių panaudojimas kultūros reikmėms,  kultūros procesų vadyba mažame miestelyje.

 • Danguolė Lincevičienė – Šilavoto Davatkyno muziejininkė.

11.30 val. – Prienų kultūros ir laisvalaikio centras. Prienų  rajono kultūros ir laisvalaikio  centrų  veikla, esama situacija ir perspektyvos.

 • Virginija Naudžiūtė – Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė.

12.00 val. – Prienų jaunimo atvira erdvė.  Jaunimo iniciatyvos. Projekto „Po grindim“ aptarimas. Praktinės diskusijos.

14.15 val. – Praktinė pažintis su Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio  centro veikla, meno kolektyvais, diskusijos su darbuotojais ir vietos bendruomenės aktyvu.

16.15 val. – Praktinė pažintis su Stakliškių  kultūros ir laisvalaikio  centro veikla, meno kolektyvais, diskusijos su darbuotojais ir vietos bendruomenės aktyvu.

Daukšiagirės dvaro sodyboje

20.00 val. – Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimo „Auksinis Feniksas“ procedūrų ir iškilmingo įteikimo ceremonijos aptarimas.

RUGSĖJO 22 D.

Daukšiagirės dvaro sodyboje

9.00 val. – Kultūros centrų vidaus kontrolės politika, vidaus tvarkų, aprašų ir taisyklių rengimas. Vidaus audito geroji patirtis.

 • Užsiėmimo vedėjai Savivaldybių kontrolierių asociacijos valdybos nariai

11.00 val. – Muzikinių kūrinių viešo naudojimo aktualijos. Kultūros centrų  licencinių  sutarčių su asociacija LATGA atnaujinimo aptarimas.

 • Paulius Satartavičius – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) Muzikos kūrinių skyriaus vadovas.
 • Virginija Deksnienė – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) Mokėjimų administravimo ir kontrolės poskyrio vadovė.
 • Arvydas Adamonis – Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos (LATGA) Licencijavimo poskyrio 

12.30 val. – Kultūros centrų vaidmuo formuojant regionų kultūros išskirtinumą. Kultūrinis  profesionalumas šiuolaikiniame kultūros vadybos kontekste.

 • Romas Matulis – Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas.

13.00 val. – Sueigos aptarimas, refleksija, diskusijos, klausimai.

Sueigos organizatoriai: Lietuvos kultūros centrų asociacija

Sueigos partneriai: Prienų rajono savivaldybė, Prienų, Stakliškių ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centrai, Šilavoto Davatkynas.

Pastaba. Dalyvavimas sueigos renginiuose – tik su galimybių pasu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarai

komentarai