Skirtas finansavimas Švietimo skyriaus parengtam Erazmus+ strateginės partnerystės projektui „Geras mokymas pažadina mokymąsi“

0
1220

1Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui „Geras mokymas pažadina mokymąsi“ skirta 95 686 eurų dotacija. Šiais metais Lietuvoje finansuoti tik 7 tokie projektai. Šį projektą parengė ir koordinuos Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyrius, projekto partneriai – Italijos Sassari savivaldybė. Į projekto vykdymo komandą susitelks ir visos Prienų miesto švietimo įstaigos: „Žiburio“ gimnazija, „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos pagrindinė mokykla, Švietimo centras ir Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Lietuvos švietimo profesionalai pastebi tendenciją, kad daugumoje šalies mokyklų pamokose vyrauja ne mokymasis, kai mokiniai tampa aktyviais ugdymo proceso dalyviais, bet mokymas, pagrindinį vaidmenį pamokoje palikdamas mokytojui (mokiniai neįtraukiami į pamokos planavimą, organizavimą, nesudaromos sąlygos jų tarpusavio bendradarbiavimui) ir tai neigiamai veikia mokinių mokymosi motyvaciją. Prieniškiai ėmėsi ieškoti veiksmingų tokios problemos sprendimo būdų projekto metu suburdami besimokančių profesionalų komandą iš Švietimo skyriaus, Švietimo centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklų atstovų, kuri imsis realių veiksmų ir iniciatyvų gerinti pamokos kokybę. Projekto įgyvendintojai susitelks bendram mokymuisi: naujausių žinių paieškai, jų pritaikymui ir tokios patirties apmąstymui, siekdami teorines žinias paversti gebėjimu veikti organizuojant mokinių ir jų tėvų lūkesčius atitinkančias pamokas.

Projektas bus įgyvendinamas 2015–2017 m., jo veikla padės siekti Prienų rajono savivaldybės strategijos prioriteto „Išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtra“, o taip pat – Valstybinėje švietimo 2013-2022 metų strategijoje numatyto tikslo suteikti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus.

 Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai